EÚ mrhá energiou

Pozadie

Výrobcovia domácich zariadení žiadajú zavedenie numerického označovania výrobkov podľa ich energetickej efektívnosti a povinné vyradenie neefektívnych zariadení, národné štáty však zaostávajú v prijímaní potrebnej legislatívy. Energetická efektívnosť domácich zariadeníbudov patrí pritom medzi desať priorít, ktoré si stanovila Komisia v Akčnom pláne pre energetickú efektívnosť (október 2006).

Otázky

  • Od písmen k číslam

CECED, Európsky výbor výrobcov domácich zariadení zverejnil 4. decembra návrh, ktorý má viesť k „dynamickejšiemu“ systému označovania zariadení, ako sú chladničky, či práčky.

Generálny riaditeľ CECED Luigi Meli vyhlásil, že ďalší rozvoj trhu energeticky efektívnych zariadení „závisí od politických rozhodnutí“, keďže firmy združené v organizácii váhajú pokračovať v zlepšovaniach bez ambicióznej EÚ legislatívy.

Firmy žiadajú nový, číselný, spôsob označovania, kde by číslo 1 (farebný kód – červená) označovalo najmenej efektívne zariadenia, a značky A, A+, A++ by sa zmenili na 7 alebo 8, v závislosti od špecifických kritérií schémy.

CECED tiež žiada povinné odstavenie výroby všetkých zariadení súčasnej triedy B do roku 2009 a triedy A do roku 2013. Zákaz by sa mal týkať aj dovážaných výrobkov.

Komisia zareagovala podľa CECED na návrh pozitívne, no oficiálne vyhlásenia európskej exekutívy k obsahu plánovanej revízie označovania energetickej efektívnosti sú zatiaľ vágne.

  • 59 porušení pravidiel

Komisia doteraz začala až 59 konaní proti členským krajinám, ktoré nedostatočne alebo nesprávne implementujú Smernicu o energetickej efektívnosti budov (EPBD) a smernicu o ekodizajne pre energetické spotrebiče (EuP).

Podľa Ursuly Hartenberger z Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) mešká 20 štátov z implementáciou EPBD kvôli reálnym a očakávaným nákladom, nedostatku technických zručností a expertízy, konfliktným národným opatreniam a nízkej akceptácii verejnosťou.

Hartenberger, ktorá stojí za správou o implementácii EPBD, pre EurActiv povedala, že dokonca aj v krajinách ako Nemecko, ktoré je na čele vývoja „zelených budov“, spôsobovalo preberanie smernice problémy a mnohí majitelia budov nevedeli, čo sa od nich vlastne očakáva.

Europoslankyňa Fiona Hall, autorka správy Výboru EP pre priemysel (ITRE) o Akčnom pláne pre energetickú efektívnosť, zas pre EurActiv povedala, že zodpovedné inštitúcie mnohých členských krajín sú zavalené povinnosťami a / alebo nie sú ochotné prijať potrebné opatrenia.

V mnohých postkomunistických krajinách sú problémom panelové bloky V Českej republike boli napríklad úplne vylúčené pri preberaní požiadaviek EPBD do národného práva.

Podľa nedávnej štúdie sú problémom aj štandardy pre energetickú efektívnosť tesnení, okien, či stien.

Ďalšie kroky

  • 19. december 2007: výbor ITRE má prijať správu o Akčnom pláne pre energetickú efektívnosť
  • 2008: Komisia pripraví revidovaný návrh označovania výrobkov na základe energetickej efektívnosti, ktorý bude súčasťou Smernice o ekodizajne energetických spotrebičov