Komisia chce kontrolovať energetické dohody členských štátov

Zdroj: Cardaf/Shutterstock

Už o dva týždne Európska komisia predstaví zimný balíček návrhov týkajúcich sa najmä plynárenstva. Okrem novely nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu a novej stratégie pre skvapalnený zemný plyn (LNG) európska exekutíva predstaví aj zmeny v oblasti medzivládnych energetických dohôd.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, zodpovedný za vytvorenie Energetickej únie,  plánuje kontrolné  právomoci nad medzivládnymi energetickým dohodami medzi členskými krajinami a napríklad Ruskom presunúť na ramená bruselských úradníkov.

„Chystáme sa zaviesť ex-ante kontrolu medzivládnych dohôd…Mali by sme vytvoriť mechanizmus, ktorý by nám umožňoval pozrieť sa do týchto dohôd, aby sme sa uistili, že potom, čo ich uzatvoria, budú v súlade s európskym právom,“ povedal Šefčovič novinárom.

Nové kontrolné  právomoci by mali zaručiť, že členské štáty predídu ťažkostiam a komplikáciám spojených s otváraním už vyjednaných bilaterálnych zmlúv.

Ako príklad sa často používa zrušený plynovodný projekt South Stream, ktorý mal privážať ruský plyn do Bulharska popod Čierne more. Dohoda medzi Bulharskom a Ruskom však nebola v súlade s tretím energetickým balíčkom EÚ, ktorý oddelil vlastníctvo energetickej suroviny a prenosovej infraštruktúry. Komisia preto začala voči bulharskej vláde viacero právnych konaní tzv. infringementov. Projekt napokon kvôli „naťahovačkám“ zrušili koncom roka 2014.

Nové kontrolné právomoci by Komisia mohla využiť aj v prípade rozšírenia plynovodu Nord Stream 2, voči ktorému brojí aj Slovensko s partnermi. Ak by Komisia usúdila, že prípadná dohoda medzi Ruskom a napríklad Nemeckom nie je v súlade s európskou legislatívou, kontroverznému projektu by to mohlo výrazne uškodiť.

Voči návrhom európskej exekutívy na ex-ante kontrolu zmlúv už v marci ostro vystúpilo Nemecko, ktoré má dlhú históriu úspešných bilaterálnych vyjednávaní s ruskou plynárenskou spoločnosťou Gazprom. Väčšia transparentnosť zmlúv by podľa nemeckých predstaviteľov mohla viesť k odhaleniu citlivých obchodných informácií.

Naopak Poľsko, ktorému Gazprom účtuje jednu z najvyšších cien plynu v Európe, nové právomoci pre Komisiu v minulosti ocenilo. Otázne je, ako sa k „posilňovaniu Bruselu“ postaví nová konzervatívna poľská vláda, ktorá zo strany európskej exekutívy čelí bezprecedentnému monitorovaniu dodržiavania základných európskych hodnôt a demokratických princípov.