Komisia chce kontrolu cien na energetických trhoch

Krátka správa

Komisia chce podľa denníka Handelsblatt zaviazať poskytovateľov elektrickej energie a zemného plynu k tomu, aby podávali správy o cenách, menách zákazníkov, množstvách a trvaní kontraktov národných energetickým regulátorom. Má sa tým zabrániť nárastu cien a zabezpečiť transparentnosť pre zákazníkov a subjekty, ktoré by chceli vstúpiť na trhy.

V otázke oddelenia vlastníctva (unbundling) potvrdzuje predbežná verzia náznaky z kabinetu komisára Andrisa Piebalgsa z júla 2007, že Komisia chce dať výrobcom energie možnosť, aby buď predali svoje podiely na prepravných systémoch, alebo si ho ponechali, ale len pod podmienkou prenesenia právomoci riadiť prepravné energetické systémy na Nezávislého systémového operátora (ISO).

Aktivity ISO budú riadiť národní energetickí regulátori, budú skúmať nezávislosť operátorov sietí od výrobcov, a v prípade potreby budú môcť uvaľovať sankcie. Plánuje sa aj vytvorenie celoeurópskeho energetického regulátora, ktorý bude dohliadať na národných regulátorov.

Komisia odmietla reagovať na obsah predbežnej verzie, ktorú získal Handelsblatt. Jej hovorkyňa však potvrdila, že preniknutie dokumentu spôsobilo exekutíve EÚ „mnoho problémov“. Legislatívny návrh má Komisia formálne prijať 19. septembra 2007.