Komisia chce na znižovanie cien energií využiť „rovesnícky tlak“

Autor: Stuart Miles, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Zníženie nákladov na energie je prioritou Energetickej únie, ktorú má na starosti slovenský podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. EÚ má totiž stále spomedzi svojich konkurentov najvyššie ceny elektrickej energie.

„Sme v situácii, kde máme tak nízku veľkoobchodnú cenu energie, že vám energetické spoločnosti povedia, že sa im do sektora neoplatí investovať. Hoci táto cena je stále o 30 percent vyššia ako povedzme v Spojených štátoch, cena pre koncových užívateľov je v EÚ 3 až 4-krát vyššia ako v USA,“ povedal pre EurActiv  Maroš Šefčovič v rámci medzinárodnej konferencie Tatra Summit.

Do konečnej ceny podľa podpredsedu Komisie vstupujú národné sociálne politiky a podpora rôznych zdrojov energie či tzv. kapacitných mechanizmov. V rámci členských štátov EÚ sa líši aj zdaňovanie energií. Napríklad slovenskí odberatelia v rámci svojich účtov za elektrickú energiu prispejú aj na podporu ťažby domáceho hnedého uhlia, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a jadrový fond.

Keďže je však regulácia cien stále v rukách členských štátov Komisia sa bude spoliehať najmä na transparentnosť. „Čo chceme urobiť je zmeniť európsky rámec pre energetický biznis ako taký a využiť nástroj transparentnosti, ktorý sprehľadní, čo každý členský štát zahŕňa do cien energií. Myslím, že v mnohých prípadoch to spustí zdravú diskusiu medzi krajinami,“ povedal Šefčovič.

„Ak sa niekto bude sťažovať na vysoké ceny, uvidíme, prečo tomu tak je. Musíme všetko premietať do cien pre koncových odberateľov alebo môžeme niektoré z politických cieľov presunúť do národných rozpočtov? Ale na to potrebujeme prehľadnú a porovnateľnú štruktúru cien,“ doplnil Šefčovič.

Komisia teraz skúma rôzne aspekty energetickej politiky. Napríklad eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vesteger v súčasnosti zisťuje ako členské štáty využívajú kapacitné mechanizmy a či by sa bezpečnosť dodávok elektrickej energie nedala zlepšiť skôr cez regionálnu spoluprácu. Záložné zdroje, ktoré sa využívajú len v prípade akútneho nedostatku energie na trhu totiž krajiny ročne stoja nemalé čiastky.

Podrobnosti by mal priniesť návrh na redizajn  európskeho trhu s elektrickou energiou, ktorý Komisia predstaví až koncom budúceho roka a reforma smernice o obnoviteľných zdrojoch energie.