Komisia odobrila Španielsku uhoľné dotácie

Zdroj: Flickr; autor: clear_image@sbcglobal.net

Komisia včera (29. septembra) schválila plán, ktorý poskytne španielskym elektrárňam spaľujúcim domáce uhlie prednostný prístup na veľkoobchodný trh.

Plán je súčasťou štátnej pomoci španielskym uhoľným baniam. Tá sa snaží vytvárať konkurenciu lacným zahraničným dodávkam.

Španielsko ospravedlňuje túto pomoc energetickou bezpečnosťou. Európska smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou dovoľuje členským štátom nastaviť povinné využívanie domácich zdrojov v elektrárňach vo verejnom vlastníctve až po hranicu 15 % z národnej spotreby elektrickej energie.

Rozhodnutie prichádza tiež ako pomoc pre španielskych baníkov, ktorí štrajkujú kvôli nevyplateným mzdám.

Ochrancov životného prostredia však argument o bezpečnosti dodávok nepresvedčil. WWF upozornilo, že Španielsko je už šesť rokov ziskovým exportérom elektrickej energie.

Španielsko ukončí tento program najneskôr na konci roku 2014 s tým, že najbližšie štyri roky využije na posilnenie prepojení s hlavými európskymi trhmi s elektrinou.

„Španielske orgány potvrdili záväzok, že (program) nebude za žiadnych okolností predĺžený po 31. decembri 2014,“ vyhlásila Komisia.

Exekutíva EÚ vyhlásila, že rozhodnutie je v súlade s konceptom práve prerokovávanej Smernice o uhlí. Tá by mala postupne vyradiť podporu uhoľných baní od 1. októbra 2014. Domáce uhlie spaľované elektrárňami vo verejnom vlastníctve musí pochádzať z baní, ktoré sa budú riadiť novou smernicu.

Riaditeľ úradu WWF pri EÚ Tony Long upozornil, že rozhodnutie ohrozuje dôveryhodnosť environmentálnych a energetických záväzkov EÚ.

„Zvýši sa znečistenie, spotrebitelia budú platiť viac, čisté investície budú odložené a iní poskytovatelia energie v Španielsku budú znevýhodnení,“ vyhlásil. „Povinnosť ukončiť tento program po štyroch rokoch musí byť sprevádzaná železnou garanciou, ak si má EÚ zachovať tvár po tejto nešťastnej záležitosti.“