Na severe vzniká jednotný energetický trh

Plán prepojenia pobaltských energetických trhov (BEMIP) reaguje na výzvu užšej integrácie trhu s elektrickou energiou v regióne okolo Baltského mora. Prepojenie energetických sietí je jednou z hlavných požiadaviek Druhého strategického preskúmania energetiky, ktoré Komisia zverejnila v októbri 2008.

Očakáva sa, že Švédske predsedníctvo (júl – december 2009) zvýši tlak na implementáciu plánu. Užšie prepojenie regiónu Baltského mora označilo za jednu zo svojich priorít.

Na základe plánu by sa mal liberalizovaný severský trh s elektrickou energiou rozšíriť aj na tri postsovietske pobaltské republiky, čím by vznikol regionálny trh. Ten by sa potom začlenil do Severského trhu.

Integrácia trhov by mala byť dosiahnutá prostredníctvom odstránenia regulovaných ciel a cezhraničných obmedzení, oddelením aktivít Operátorov transmisných systémov (TSO) a úplným otvorením malospotrebiteľského trhu.

Budovanie infraštruktúry

Súčasťou plánu je niekoľko infraštruktúrnych projektov. Prepoja pobaltské krajiny a Poľsko so severskými štátmi, a posilnia elektrické siete medzi pobaltskými krajinami navzájom. V druhej fáze sa bude budovať prepojenie medzi severskými krajinami.

Ďalšie plány na rozvoj infraštruktúry – spojenie sietí v Nemecku a Poľsku – nemajú za cieľ integráciu trhov, ale skôr efektívnejšie využitie elektrickej energie vyrobenej v pobrežných veterných elektrárňach.

Krajiny okolo Baltského mora chcú posilniť energetickú bezpečnosť aj diverzifikáciou zdrojov a prepravných ciest pre zemný plyn. Medzi potenciálnymi projektmi sú nové prepojenia, rozšírenia existujúcich, a rozvoj zariadení na skladovanie a spracovanie skvapalneného plynu (LNG).

Podpora z EÚ

Podľa Komisie môžu tieto infraštruktúrne projekty získať viac ako pol miliardy eur z Európskeho programu hospodárskeho rozvoja.

„Ukončenie faktickej izolácie pobaltských krajín, ktoré sú stále energetickým ostrovom, je urgentnou úlohou, ktorú treba riešiť. Pri pohľade na kroky a projekty obsiahnuté v pláne, a podporené krajinami v regióne, verím, že tento cieľ možno v strednodobej perspektívne naplniť“, povedal komisár pre energetiku Andris Piebalgs.

Kristian Kjaer, výkonný riaditeľ Európskeho združenia veternej energie (EWEA) však poukázal na fakt, že projekty už boli istý čas pripravované. Na vytvorenie „skutočne integrovaného európskeho trhu s energiou“ sú podľa neho potrebné ambicióznejšie paneurópske plány.

Ďalšie kroky

  • druhá polovica 2009: Švédske predsedníctvo
  • september 2009: Konferencia Švédskeho predsedníctva o regióne Baltského mora
  • október 2009: Summit EÚ prijme stratégiu a akčný plán
  • do konca roka 2009: BEMIP stanoví zoznam prioritných projektov