Posilnenie infraštruktúry pre elektrinu v EÚ

V piatok podpísalo 42 európskych operátorov zodpovedných za prevádzku vysokonapäťových vedení dohodu o vytvorení Európskej siete operátorov transmisných sietí pre elektrinu (ENTSO-E).

V prípade prijatia tretieho energetického liberalizačného balíka, o ktorom diskutuje Rada s Parlamentom, by sa z ENTSO-E mohla stať organizácia operátorov transmisných sietí, ktorá bude spolu s novovytvorenou európskou regulačnou agentúrou plánovať rozvoj transmisných sietí v EÚ, analyzovať stav infraštruktúry a jej pripravenosť na extrémne situácie, koordinovať výskum a pripravovať pravidlá pre jednotlivých transmisných operátorov.

Energetická infraštruktúra v EÚ má pred sebou niekoľko veľkých výziev. Musí sa prispôsobiť pripojenou veľkého množstva veterných elektrární, ktoré sú často vzdialené od miesta spotreby a ich výkon nie je rovnomerný, umožniť pripájanie malých zdrojov (ako sú domáce solárne panely, veterné turbíny či vodné mikroelektrárne), dokázať sa vysporiadať s extrémnymi situáciami, ako sú výkyvy počasia a pod. Pre dotvorenie skutočne jednotného európskeho trhu s elektrickou energiou je tiež potrebné zvýšiť cezhraničnú prepravnú kapacitu a vytvoriť systémy plánovania, riadenia a kontroly. Práve v tom je potrebná efektívna spolupráca operátorov transmisných sietí.

ENTSO-E začne fungovať už od začiatku budúceho roka. Do polroka 2009 preberie postupne funkcie existujúcich združení operátorov ako ETSU, UCTE či Nordel, ktoré budú rozpustené.