Štáty Únie sa už nedohodnú s dodávateľmi plynu za chrbtom Komisie

South Stream, dodávky plynu

O dohodách k SouthStreamu nebola Komisia informovaná. FOTO-TASR/AP

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Energetika v strednej Európe

Európska komisia (EK) v stredu večer vydala správu, že vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady sa dohodli na tom, že exekutíva EÚ musí byť informovaná o medzivládnych obchodných dohodách v oblasti zemného plynu a ropy ešte predtým ako ich členské štáty a ich obchodní partneri podpíšu.

Vyjednávačom Rady v mene slovenského predsedníctva bol diplomat Alexander Micovčin zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

Žiadna dohoda bez súhlasu Komisie

Podľa nových pravidiel členské štáty EÚ budú musieť vopred oznámiť komisii plánované medzivládne dohody v oblasti zemného plynu a ropy s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ. Kým eurokomisia neposkytne svoje stanovisko, nebudú môcť tieto zmluvy podpísať.

Ide o revíziu návrhu komisie z roku 2012, v ktorom oboznámenie obchodných zmlúv “ex-ante” nebolo povinné.

Návrh na preskúmanie rozhodnutí o medzivládnej obchodnej dohode je dôležitou súčasťou balíka pre udržateľnú energetickú bezpečnosť, ktorý eurokomisia navrhla vo februári tohto roku. Cieľom tohto balíka je zvýšiť transparentnosť na trhu s plynom, ubezpečiť sa, že chystané medzivládne dohody sú v súlade s legislatívou EÚ a že posilnia odolnosť EÚ voči možným prerušeniam dodávok plynu.

Stavebný prvok energetickej únie

Komisia ocenila, že dohodu o jej návrhu sa v rámci tzv. trialógu podarilo dosiahnuť už za deväť mesiacov. Považuje to za významný politický úspech, lebo energetická bezpečnosť patrí medzi základné stavebné prvky budovania energetickej únie.

Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič privítal dohodu medzi europarlamentom a Radou a zopakoval, že medzi hlavné ciele energetickej únie patrí posilnenie energetickej bezpečnosti.

“Dôležitým prvkom pri zabezpečovaní energetickej bezpečnosti je plný súlad dohôd súvisiacich s nákupom plynu a ropy z tretích krajín s právom EÚ. Prax ukázala, že je veľmi zložité opätovné prerokovanie medzivládnych dohôd potom ako už boli podpísané a je to na úkor príslušného členského štátu a na úkor EÚ,” opísal situáciu Šefčovič.

Súlad s európskym právom

Podľa jeho slov po súhlase Rady a EP s návrhom komisie bude môcť Brusel posúdiť dohody tohto typu z hľadiska ich súladu s právom EÚ ešte pred ich podpísaním.

Eurokomisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Caňete rovnako pripomenul, že nové pravidlá dohodnuté vyjednávačmi Európskeho parlamentu a Rady umožnia komisii zabezpečiť, aby žiadna medzivládna energetická dohoda neohrozovala bezpečnosť dodávok do krajín EÚ a nebola ani prekážkou pre dobré fungovanie trhu s energiou v EÚ.

Po dosiahnutí zhody na úrovni vyjednávačov Rady a EP musia revidovaný návrh EK obe inštitúcie ešte oficiálne schváliť. Platnosť nadobudne po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Čítajte aj .PDF špeciál “Energetika v strednej Európe” z roku 2016 TU >>>