Tíšenie obáv z vysokých cien energie

Krátka správa

Európske trhy s energiou boli oficiálne otvorené súťaži 1. júla 2007. Sprevádzali to však obavy, že liberalizácia nie je najlepším spôsobom ako zabezpečiť naraz nižšie spotrebiteľské ceny, environmentálnu udržateľnosť a bezpečnosť dodávok.

Komisia pripúšťa, že „otvorenie trhov ako také nemôže garantovať dostatočnú mieru výberu medzi dodávateľmi a konkurenciu“, ktorá by mala znížiť ceny.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs však napriek tomu verí, že liberalizácia sa spotrebiteľom v konečnom dôsledku vyplatí. „Vieme, že trhy prináajú najlepšie ceny a najlepšie služby“, povedal v interview pre EurActiv v januári tohto roku.

No Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC) vyhlásila, že „pre spotrebiteľov je doterajšia liberalizácia zatiaľ premeškanou príležitosťou“. Argumentuje množstvom sťažností spotrebiteľov: „Problémy pri zmene dodávateľa, nesprávne účtovanie, ťažkosti pri kontaktovaní operátorov s otázkami a sťažnosťami, príliš drahé „asistenčné linky“ a agresívny spôsob predaja.“

BEUC žiada, aby bolo súčasťou liberalizácie garantovanie práv spotrebiteľov. Ná základe informácií od národných členov z členských krajín preto organizácia preto prijala iniciatívu na vytvorenie Energetickej charty spotrebiteľov. Súčasne však kritizuje, že dokument bude nezáväzný.

Podľa francúzskej spotrebiteľskej skupiny UFC-Que Choisir boli priemyselní spotrebitelia elektrickej energie po prvom kole liberalizácie (pre veľkoodberateľov) v roku 2004 svedkom nárastu cien až o 60%. Skupina varuje, že opakovanie situácie je „vysoko pravdepodobné“ v sektore maloodberateľov, najmä v prípade prudkého rastu cien dovážaného zemného plynu.

Komisia navrhuje, aby Charta, ktorá bude dokončená po konzultáciách s aktérmi v decembri, obsahovala opatrenia garantujúce spotrebiteľom viac informácií o poskytovateľoch energie a cenách, viac ochrany pred neférovými marketingovými praktikami a menej papierovania.

Sir John Mogg, predsedajúci Skupiny európskych regulátorov elektrickej energie a zemného plynu (ERGEG) vyhlásil, že otvorenie trhov „musí ísť ruka v ruke s integrovaním národných trhov a efektívnym unbundlingom – čo sú všetko súčasti diskusie v Bruseli“.