Bariéry v obchode s energiami v strednej a východnej Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Erwin Smole, spoluautor štúdie z dielne PwC, hovorí: „Určili sme tri typy bariér, ktoré sa vo všetkých analyzovaných krajinách čiastočne dotýkali nových členských krajín EÚ. Týmito bariérami sú predovšetkým komplexná byrokracia, ktorá je prekážkou v prístupe na trh, potom fragmentovanosť trhu a neprístupnosť jeho štruktúr a v neposlednom rade nekompatibilita systémov informačných technológií, čo brzdí efektivitu transferu podstatných trhových informácií.“

Štúdia, ktorej ďalším spoluautorom je aj Bernard Haider, pokračuje vyjadrením apelu na národných ministrov, regulačné úrady a operátorov energetických sietí, aby pochopili, že zodpovednosť za odstránenie týchto bariér leží na nich. Tieto bariéry podľa autorov spôsobujú ťažkosti v integrácii energetických trhov v stredoeurópskom regióne.

Okrem analýz súčasného stavu a s formulácie politických odporúčaní, štúdia taktiež obsahuje súhrn relevantných dát o trhoch skúmaných krajín a rovnako aj prieskum názorov jednotlivých predajcov elektrickej energie k tejto problematike.