V4: Energetická bezpečnosť a regionálne trhy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zdroj: SP-Photo/Shutterstock

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Energetika v strednej Európe

Bezpečnosť dodávok energie je jednou z troch priorít európskej energetickej politiky. Európska komisia preto členským štátom odporúča znížiť závislosť na jednom druhu paliva, jednom dodávateľovi a diverzifikovať prepravné trasy.

Po plynovej kríze v roku 2009, kedy Rusko na niekoľko dní zastavilo dodávky cez ukrajinský plynovod došlo vo vyšehradskom regióne k výraznému zlepšeniu pokiaľ ide o diverzifikáciu prepravných trás plynu.

Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) však v dôsledku geopolitickej situácie a novým plynovodným projektom na severe Európy čelia ďalším výzvam, ktoré by mohli narušiť integráciu národných trhov s plynom. Elektroenergetický sektor po prijatí ambicióznej klimatickej politiky naopak čelí problémom spojených s pripájaním bezprecedentného množstva obnoviteľných zdrojov energie, ktoré zastaralá infraštruktúra nie vždy dobre zvláda.

Inštitút CEPI v spolupráci s Wilfried Martens Centrom pre Európske štúdia preto v rámci 9. ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie predstavili štúdiu „V4 : Energetická bezpečnosť a regionálne trhy  – Budúce výzvy,“ ktorá poskytuje stručný prehľad najväčších výziev, ktorým vyšehradský región čelí v oblasti dodávok elektrickej energie a zemného plynu.

Autori štúdie, bývalý tajomník Ministerstva hospodárstva SR Kristián Takáč, riaditeľ Regionálneho centra pre výskum energetickej politiky na Corvinius University v Budapešti Péter Kaderják a senior fellow varšavského Centra pre východné štúdiá (OSW) Tomasz Daborowski, v spolupráci s konzultantom Janom Osičkom z Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne zároveň predstavili aj odporúčania, ktoré by pomohli vyšehradským lídrom vyriešiť súčasné problémy a posilniť energetickú bezpečnosť regiónu a EÚ ako takej.

Čítajte aj .PDF špeciál “Energetika v strednej Európe” z roku 2016 TU >>>