Cenzuruje Komisia dokumenty kvôli TTIP?

Zdroj: EurActiv.com

Mimovládna organizácia the Corporate Observatory si na základe slobodného prístupu k informáciám od Európskej komisie vyžiadala dokumenty z rokovaní s tabakovými spoločnosťami.

Citovala aj pravidlá Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorých musí exekutíva vo vzťahoch s tabakovým priemyslom zabezpečiť úplnú transparentnosť.

Generálna tajomníčka Komisie, Catherine Day, však povolila k dokumentom iba „čiastočný prístup“, čím umožnila cenzurovať väčšinu textov. Zo 14 stranového dokumentu od British American Tabacco, je takmer každá stránka „vyčiernená“. Zo zápisu zo stretnutia zástupcov Komisie so spoločnosťou Philip Morris je dokonca odstránený aj dátum.

Európska ombudsmanka Emily O´Reilly, ktorá sleduje postupy európskych inštitúcií varovala pred takýmto typom cenzúry, ktorá nie je podľa nej „dostatočne odôvodnená“. Prístup Komisie podľa O´Reilly vyvoláva otázky o povahe rokovaní Komisie s tabakovým priemyslom.

Catherine Day pre novinárov vyhlásila, že tri z dokumentov boli zmenené, pretože obsahovali „prvky, týkajúce sa vyjednávacej pozície Komisie k tabaku počas prebiehajúcich bilaterálnych rokovaní s USA a Japonskom“.

Avšak hovorca Komisie Alexander Winterstein minulý týždeň pre EurActiv Day opravil s tým, že predmetné dokumenty „nemajú nič spoločné s TTIP“. Malo ísť skôr o jednoduchú otázku ochrany citlivých informácií.

Toto stanovisko neskôr potvrdil na Twitteri aj komunikačný tím pre rokovania s USA o Transatlantickom investičnom a obchodnom partnerstve (TTIP).

Zapojil sa aj parlament

Írska europoslankyňa Nessa Childers (S&D) v stredu Komisii položila parlamentnú otázku, v ktorej sa priamo pýta, či cenzurované dokumenty naozaj „nemajú absolútne nič spoločné s TTIP“.  

„Jediné logické vysvetlenie slov generálnej tajomníčky Európskej komisie je, že tieto dokumenty sú veľmi dôležité pre rokovania o TTIP a že tabakový priemysel má privilegovaný prístup k informáciám o prebiehajúcich rokovaniach,“ vyhlásila Childers pre EurActiv.

„Rozptýliť tieto jasné pochybnosti by mala samotná Catherine Day a to formálnym vyhlásením európskeho úradníka,“ dodala.  

Rozhodnutie Komisie vyvolalo veľký ohlas. Napríklad britský denník the Independent priniesol správu o cenzurovaných dokumentoch na prvej stránke.  

Komisia odmieta, že by šlo o komunikačné zlyhanie. „To čo robíme je správne a máme to právne podložené,“ povedal hovorca. „Obrovskou PR katastrofou by bolo, ak by sme odhalili informácie, ktoré sú obchodne citlivé,“ dodal Winterstein. 

Ide o ISDS?

Šéf Corporate Observatory, Olivier Hoedeman zdôvodňuje žiadosť o informácie tým, že je potrebné zistiť, či sa tabakové združenia pokúšajú ovplyvniť tabakovú reguláciu v iných krajinách cez začlenenie mechanizmu na riešenie sporov medzi investorom a štátom (ISDS) do TTIP.  

Vďaka ISDS môžu spoločnosti v niektorých prípadoch žalovať krajinu, v ktorej podnikajú prostredníctvom arbitrážnych súdov. Mimovládka uviedla napríklad známy prípad jednej tabakovej spoločnosti, ktorá zažalovala austrálsku vládu za zavedenie jednotných balení pre všetky cigarety, čím mohla údajne poškodiť známu značku.  

Hoedeman je však s odpoveďou Komisie viac ako nespokojný. „Pri cenzúre dokumentov zašli ďalej než je normálna prax a odstránili takmer všetok obsah namiesto iba častí dokumentu, ktoré by bolo možné odôvodniť na základe zákona EÚ o slobodnom prístupe k informáciám,“ naznačil.  

Mimovládka sa už obrátila na európsku ombudsmanku, ktorá má pomôcť vyjednať „priateľské riešenie“ medzi mimovládnym sektorom a európskou exekutívou.  

Čo na to európska ochrankyňa práv?

Ombudsmanka O´Reilly sa nemohla v tomto štádiu vyšetrovania k zákonnosti konania Komisie vyjadriť. Potvrdila však, že ako súčasť vyšetrovania bude požadovať aj necenzúrované dokumenty.  

„Vyzývam všetky orgány EÚ, aby si boli vedomé možného poškodenia dôvery a dôveryhodnosti ak stratia prehľad o širšom politickom, sociálnom a hospodárskom kontexte, v ktorom komunikujú s radovými občanmi,“ povedala.  

„Aj keby mala Komisia v tomto prípade na takúto cenzúru právny základ, jej rozsah a nejasné zdôvodnenie môže vyvolať pochybnosti o povahe stretnutia príslušných orgánov Komisie so zástupcami tabakového priemyslu,“ dodala O´Reilly.  

Ombudsmanka nemá právomoci alebo prostriedky na to, aby prinútila Komisiu dodržať jej odporúčania. Môže však vytvoriť verejný tlak a prinútiť tak inštitúcie zmeniť svoj postoj.  

Európska komisia tvrdí, že rokovania o TTIP sú doposiaľ najtransparentnejšie vôbec, pretože na špecializovanej internetovej stránke zverejňuje svoje pozície, pravidelne informuje médiá a poskytuje Európskemu parlamentu prístup nad rámec toho, čo žiada Lisabonská zmluva o EÚ.  

Samotná ombudsmanka v júli 2014 potvrdila, že inštitúcie vynaložili „značné úsilie“ na podporu transparentnosti a účasti verejnosti na vyjednávaniach medzi USA a EÚ.

Viaceré kapitoly, a to vrátane kapitoly o prístupe na trh, však nebudú zverejnené ani v budúcnosti, pretože podľa Komisie obsahujú príliš citlivé informácie, ktoré by mohli konkurentom poskytnúť veľkú výhodu.