EP: TTIP neprinesie výrazné zvýšenie energetickej bezpečnosti

Zdroj: truthabouttrade.org

Analýza vypracovaná pre výbor Európskeho parlamentu pre priemysle a energetiku (ITRE) posudzuje, aký vplyv by malo Transatlantické  investičné a obchodné partnerstvo  (TTIP) na európsky trh s energiami a na sektor výroby.

Hoci rokovania stále prebiehajú a môže tak dôjsť k výrazným zmenám, štúdia ukázala, že za súčasných podmienok by TTIP mohlo do určitej miery prispieť k zvýšeniu bezpečnosti dodávok energií a to najmä vďaka väčšej likvidite a konkurencii na trhu so zemným plynom.

V súčasnosti môžu spoločnosti vyvážajúce skvapalnený plyn (LNG) do Európy 1 miliardu metrov kubických plynu denne. Keďže EÚ nemá s USA podpísanú dohodu o voľnom obchode, spoločnosti musia najprv prejsť časovo náročnou a drahou registráciou, ktorá by im vývoz plynu umožnila. Vďaka TTIP by tieto spoločnosti dostali povolenie automaticky a denná kvóta by sa zvýšila až na 1,12 miliardy metrov kubických plynu.

Štúdia však zároveň nepredpokladá, že by TTIP mala priamy vplyv na zrušenie zákazu vývozu ropy, ktorý v USA platí od roku 1973. Dôvodom je najmä negatívne vnímanie jej vývozu americkou verejnostou. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že občania USA sa obávajú najmä zvýšenia cien ropných výrobkov z dôvodu exportu.

Kvôli týmto reštriktívnym faktorom, ktoré sú však nezávislé od TTIP, môže byť vplyv na energetickú bezpečnosť EÚ len obmedzený.

Energeticky náročný priemysel by mohol mať problémy

Štúdia Európskeho parlamentu predpokladá, že TTIP bude mať pozitívny vplyv na nárast výroby na oboch stranách Atlantiku. Najviac by si mali polepšiť výrobcovia motorových vozidiel a spracovatelia potravín.

Autori štúdie sa domnievajú, že „TTIP pravdepodobne nebude mať nepriaznivý vplyv na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, pokiaľ ide o nižšiu cenu elektrickej energie.“ Zároveň však podotýkajú, že v prípade energeticky náročného priemyslu sa očakáva zníženie výroby.

Vďaka približne rovnakej vzdelanostnej úrovni oboch trhov sa nepredpokladá ani žiadny „únik mozgov.“

Hoci TTIP by nemala mať vplyv ani na silnú sociálnu ochranu pracovníkov v únii, európske spoločnosti budú kvôli vyššej cene práce a energií v EÚ vystavení silnej konkurencii. „Nevidíme dôvod sa domnievať, že by to malo viesť k zníženiu pracovných štandardov,“ naznačujú autori štúdie.  

Európski výrobcovia by mali ostať konkurencieschopní najmä vďaka iným faktorom, ako je napríklad výroba inovatívnych výrobkov s vysokou pridanou hodnotou.

TTIP neprinesie rovnaké výhody pre všetky členské štáty. Najviac získajú štáty, ktoré sa už teraz výrazne podieľajú na transatlantickom obchode. Sú to krajiny, ako Švédsko, Spojené kráľovstvo, či Írsko. Naopak zisky krajín ako Francúzsko, Maďarsko a Rakúsko by boli len podpriemerné.

Americká ekonomika by zároveň mala z obchodného a investičného partnerstva profitovať viac ako tá európska. „Čo sa týka zmeny HDP, v Spojených štátoch bude vyššie ako v EÚ,“ hovorí správa.