Európsky mandát k rokovaniam o TTIP zverejnili

Zdroj: truthabouttrade.org

Usmernenia pre Európsku komisiu, ktorá rokuje v mene štátov s americkou stranou o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), boli pôvodne utajené. Reálne sú ale k dispozícii online od júna 2013.

Dokument má 19 strán a formálne utajovanie v situácii, kedy mal každý k nemu prístup, sa stalo pre európske inštitúcie čoraz trápnejšou situáciou. Bola to najmä Rada a staré členské štáty, ktoré doteraz odmietali mandát zverejniť, napriek výzvam zo strany Komisie, europoslancov a mimovládneho sektora.

Základný text vysvetľuje povahu a rozsah dohody TTIP, obsahuje preambulu a všeobecné princípy, ciele, ustanovenia o prístupe na trhy, regulačných otázkach a netarifných bariérach obchodu, pravidlách a inštitucionálnom rámci.

Talianske predsedníctvo Rady včera oznámilo, že štáty sa dohodli, bez širšej diskusie, na odtajnení dokumentu. Zo strany inštitúcií EÚ ide o snahu odstrániť jeden z argumentov odporcov dohody.

„Som nadšený, že vlády členských štátov sa dohodli na zverejnení mandátu – za čo som sa už dlhšie prihováral.. . Prispieva to k záväzku k transparentnosti k týmto rokovaniam,“ povedal eurokomisár pre obchod Karl De Gucht.

Odtajniť základný text rokovaní bola aj požiadavka európskej ombudsmanky Emily O´Reilly. Politické skupiny v Európskom parlamente rozhodnutie Rady komentovali v zmysle „lepšie neskoro, ako nikdy“.

Komisia tiež poukazuje na to, že ohľadom priebežne sa tvoriaceho negociačného textu (aktuálne skočilo 7. kolo rokovaní), je voči europoslancom transparentnejšia ako vyžaduje Lisabonská zmluva.

Tento text stále podlieha utajeniu a prístup k nemu má bez možnosti robenia digitálneho záznamu len obmedzený okruh europoslancov z relevantného výboru a experti s previerkou z členských štátov.

O obsahu rokovaní každého kola Komisia briefuje členské štáty, konečné rozhodnutie bude v ich rukách a v rukách Európskeho parlamentu.

Včera, 9. októbra, sa z iniciatívy slovenského ministerstva hospodárstva konala v Bratislave odborná konferencia o ochodných a investičných dohodách EÚ s Kanadou (CETA) a USA (TTIP) za účasti vrcholných negiociátorov EÚ pre obe dohody. EurActiv.sk jej obsah priblíži v samostatných článkoch.