TTIP: Európska komisia sľubuje nový začiatok

Zdroj: truthabouttrade.org

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energiu diskutoval o Transatlantickom investičnom a obchodnom partnerstve (TTIP) s predstaviteľmi Európskej komisie, ktorá  vyjednávania vedie.

Komunikácia musí byť otvorenejšia

Europoslanci vyzvali novú Junckerovu Komisiu, aby výrazne zlepšila komunikáciu s Parlamentom, partnermi, ako aj s občanmi a tretím sektorom.

„Rada by som obhajovala túto dôležitú zmluvu, ale nemám dosť informácií. Deväť z desiatich občanov regiónu, ktorý zastupujem, nechce TTIP, pretože chýbajú informácie. Potom vznikajú domnienky a konšpiračné teórie,“ poznamenala nemecká europoslankyňa Angelika Niebler.

Zástupcovia Komisie prisľúbili „nový začiatok,“ ktorý ohlásila čerstvá komisárka pre obchod Cecillia Malstrom. Komisárka plánuje rokovať o výsledkoch verejnej konzultácie o mechanizme na riešenie sporov medzi investorom a štátom (ISDS) s kolégiom komisárov, s Parlamentom, Radou, ale aj s tretím sektorom. Sľubuje aj väčšiu transparentnosť rokovaní.

„Vyjednávací mandát Komisie bol zverejnený pred dvoma týždňami, a pozície a pôvodné dokumenty sú prístupné členom Európskeho parlamentu. Navyše sa snažíme zverejniť čo najviac dokumentov aj na našej webovej stránke,“ podotkol vedúci odboru pre obchodné vzťahy Európskej komisie, Hiddo Houben.

Tieto opatrenia sa však zdajú nedostatočné mnohým poslancom. „Problémom je, že nevieme veľa o samotnom procese. Potrebujeme vedieť, aké sú problémy v daných oblastiach a aké sú možnosti. Nepotrebujeme všeobecné idey,“ poznamenal lotyšský europoslanec Krišjanis Karinš.

Houben poslancov ubezpečil, že Komisia tu bude pre nich vždy, keď budú potrebovať. Zároveň ich však vyzval, aby si „plnili svoje úlohy“ a diskutovali s občanmi, pretože Komisia nemá dostatočné kapacity. „Môj tím má 5 ľudí. Naozaj nemôžeme chodiť do každého členského štátu a diskutovať s občanmi. Na to ste tu vy a naša nová Komisárka,“ dodal.

Ďalšie stretnutie Komisie s výborom pre priemysel je naplánované po ukončení ďalšieho kola rokovaní s USA v roku 2015.

Nové pravidlá v energetickej oblasti

Energetická bezpečnosť je jedným z kľúčových pilierov pripravovanej energetickej únie EÚ a preto by mala byť aj súčasťou TTIP. „Oblasť energií je najmenej regulovanou oblasťou svetového obchodu a preto EÚ a USA môžu vyplniť medzery a vytvoriť pravidlá, ktoré sa môžu stať svetovými štandardmi,“ povedal vyjednávač EÚ v oblasti energií a surovín Petros Sourmelis.

Hoci Spojené štáty ešte politicky nerozhodli či sa táto kapitola začlení do TTIP, rokovania pokračujú na technickej úrovni. Pokrok nastal v oblastiach udeľovania licencií na preskúmanie trhu a ťažbu, či vo veci prístupu tretích strán k prenosovej infraštruktúre.

V prípade, že sa táto kapitola do zmluvy začlení, americká strana prisľúbila zrušenie zákazu vývozu zemného plynu a ropy. Ten na území USA platí od arabského ropného embarga z roku 1973.

Americké spoločnosti by tak mohli začať do Európy vyvážať skvapalnený plyn (LNG), čím by sa výrazne diverzifikovali  dodávky plynu. Zástupcovia Komisie veria, že by sa tým podarilo znížiť aj ceny energií.

Ohrozí TTIP malé a stredné podniky?

Malé a stredné podniky (SME) tvoria väčšinu HDP v Európe. Dovoz a vývoz z Európy tvorí však iba nízke percento. Podľa viacerých europoslancov SME nemajú skúsenosť s obchodovaním na veľkých zahraničných trhoch a budú preto v prípade prijatia TTIP v ohrození.

„Veľké spoločnosti už teraz vedia ako preniknúť na zahraničné trhy. My to chceme umožniť aj tým menším, a to tak, že budeme znižovať administratívnu záťaž a harmonizovať pravidlá v tých oblastiach, kde je možná dohoda. Samozrejme bez znižovania bezpečnostných alebo iných štandardov,“ reagoval Hiddo Houben.

„Musíme si uvedomiť, že SME tvoria aj podstatnú časť amerického HDP. Vytvoriť vhodné podmienky je preto aj prioritou USA,“ doda.