Francúzi zjemňujú odpor k ISDS

Spravodajca EP k TTIP Lange s eurokomisárkou pre obchod C. Malmstromovou, zdroj: EP

Francúzsky minister obchodu Mathias Fekl sa v minulosti opakovane vyjadril, že vláda je proti zahrnutiu ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) do obchodnej a investičnej dohody s USA (Transatlantické investičné a obchodné partnerstvo, TTIP).

List, ktorý francúzskym europoslancom adresoval francúzsky generálny sekretariát pre európske záležitosti (SGAE) a zaujíma inú pozíciu. Nahliadol doň francúzsky EurActiv.

Elyzejský palác sa v ňom dištancuje od správy Európskeho parlamentu (správa Lange), o ktorej sa rokuje vo výbore EP pre medzinárodný obchod. Nemecký sociálno-demokratický spravodajca v nej argumentuje proti potrebe medzinárodnej investičnej arbitráže v TTIP.

„Systém riešenia sporov medzi štátmi a využívanie národných súdov sú najvhodnejšie spôsoby ako riešiť investičné spory,“ uvádza sa v nelegislatívnej správe. Túto pozíciu zastáva väčšina skupiny Socialistov a demokratov v EP.

Súhlas Európskeho parlamentu je nevyhnutný pre vstup TTIP do platnosti.

Francúzsky SGAE europoslancom píše, že hoci sa Francúzsko domnieva, že zahrnutie ISDS do TTIP nie je potrebné, navrhované uznesenie Európskeho parlamentu k tejto otázke pristupuje „príliš kategoricky“.

"Bolo by vhodnejšie pristúpiť k tejto citlivej záležitosti opatrnejšie a vyhnúť sa precedensu, keďže právne štandardy v niektorých krajinách nie sú rovnaké ako v Spojených štátoch,“ píše sa v liste. 

Dokument predstavuje oficiálnu francúzsku pozíciu a je adresovaný všetkým francúzskym poslancom EP, vrátane poslancom za Národný front. Vysvetľuje sa v ňom, že Francúzsko by v niektorých prípadoch preferovalo vytvorenie medzinárodného arbitrážneho súdu (išlo by o verejnú inštitúciu, nie súkromný arbitrážny panel) pred národnými jurisdikciami.

Obavy pramenia aj z toho, že s ohľadom na možnú budúcu investičnú dohodu s Čínou by bolo kontraproduktívne vylúčiť medzinárodné arbitráže pri TTIP úplne.

Pokiaľ ide o ďalšie francúzske pozície smerom k TTIP, naďalej požadujú vylúčenie audiovizuálneho segmentu z rokovaní, väčšiu ochranu pre živočíšnu výrobu a väčšiu transparentnosť procesu vyjednávania. Francúzsko by si vedelo predstaviť zahrnutie finančných služieb do TTIP, čo je kontroverzná otázka, nakoľko tieto sú v Spojených štátoch regulované prísnejšie ako v Európe.