Komisia obhajovala zaradenie zdravotníctva do TTIP rokovaní

Zdroj: EurActiv.com

Začlenenie kapitoly o zdravotníctve do TTIP vyvolalo okamžitú vlnu odporu zo strany mimovládneho sektora a odborových zväzov, ktorí sa obávajú liberalizácie európskej zdravotnej starostlivosti v „americkom štýle.“ Na rozdiel od Spojených štátov je zdravotníctvo v EÚ silne regulovaným sektorom.

Poradca v oblasti duševného vlastníctva v rámci Transatlantického spotrebiteľského dialógu v Bruseli  David Hammerstein naznačil, že obchodná dohoda medzi EÚ a USA by mohla ovplyvniť najmä novú legislatívu, ktorá by mala zabezpečiť dostupnejšiu lekársku starostlivosť pre všetkých.

„Taktiež sa obávame, že deregulácia bude mať vplyv na účinnosť a bezpečnosť nových liečiv,“ dodal Hammerstein s tým, že TTIP môže posilniť práva korporácií na obchodné tajomstvo a znížiť tak transparentnosť a dostupnosť údajov z klinických testov.

Fernando de Perreau de Pinninck, ktorý šéfuje obchodnému oddeleniu Komisie zaoberajúcemu sa rokovaniami o tarifách a netarifných prekážkach sa snažil na stretnutí s občianskou spoločnosťou vyvrátiť tieto obavy. TTIP bude podľa neho vo veci zdravotníctva „neutrálna.“  

„Cieľom rokovaní je pozrieť sa na to, kde môžeme spolupracovať a dosiahnuť určité výsledky v oblastiach nášho záujmu. Vždy budeme ochraňovať našu reguláciu. Aj keď sa nám podarí nájsť zhodu v legislatíve, Komisia sa vždy uistí, že výrobok je absolútne v súlade s vnútroštátnymi predpismi,“ povedal Perreau de Pinninck.

Niektoré mimovládne organizácie sa obávajú najmä toho, že TTIP bude uprednostňovať súkromné zdravotníctvo pred tým verejným. Komisia však upozornila, že tieto záležitosti sa zásadne riešia na národnej úrovni.

„Nepridávajme do TTIP veci, ktoré nie sú súčasťou TTIP,“ povedal Marco Dueerkop z generálneho riaditeľstva Komisie pre obchod. „Je na členských štátoch, ktoré sektory otvoria trhu a toto rozhodnutie odráža spoločenskú voľbu,“ naznačil.

„Každé dva týždne diskutujeme s členským štátmi o tom, aké výnimky chcú v oblasti zdravotníctva, čo v zásade odráža politické rozhodnutia v samotných štátoch,“ dodal Dueerkop.

Sebastien Goux zo sekcie zdravotníctva tvrdí, že TTIP umožní EÚ zamerať sa na oblasti, ktoré v Spojených štátoch nemajú rovnakú úroveň ochrany ako v Európe. Jednou z týchto oblastí je podľa neho ochrana dát a autorské práva.