Slovensko podporí reformu ISDS

Štefan Rozkopál

Slovenskou podmienkou ostáva, že „nebude paralelne platiť aj dohoda, ktorú sme uzavreli so Spojenými štátmi v deväťdesiatom prvom roku,“ naznačil generálny riaditeľ sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí Ministerstva hospodárstva (MH SR)Štefan Rozkopál na informačnom stretnutí k 9. kolu rokovaní o TTIP.  

Investičná klauzula, ktorú podpísalo ešte Československo je vo všeobecnosti považovaná za nevýhodnú. Slovensko má podobných zmlúv uzatvorených 64, z toho 20 s členskými krajinami EÚ. Z 11 arbitráží však ešte neprehralo ani jednu.  

„Keď sa dohody uzatvárali Slovensko bolo transformujúca sa republika. Zvýhodňovali sme zahraničných investorov, aby prišli do nášho regiónu, dávali sme im vyššie garancie a zvýhodňovali sme ich v rámci sporov. TTIP vidíme ako príležitosť na dosiahnutie vyrovnanej dohody s lepšími štandardmi,“ povedal vedúci oddelenia tuzemských a medzinárodných právnych vzťahov Ministerstva financií Tomáš Jucha.

„Novodobé dohody sa snažia chrániť bona fide investorov, investorov, ktorí majú reálny príspevok do ekonomiky, ktorí sú za udržateľný rozvoj. Dnešné zmluvy chránia napríklad aj investorov, ktorí môžu byť slovenské právnické osoby, ktoré by inak neboli chránené, ale založia si spoločnosť v krajine, ktorá nevyžaduje žiadne podmienky a cez bilaterálnu dohodu nás potom môžu zažalovať,“ vysvetlil Rostislav Pekař z právnickej firmy Squire Patton Boggs, zástupca Slovenska pred arbitrážnym súdom.

Reforma ako začiatok diskusie

Na rozdiel od obchodnej zmluvy s Kanadou (CETA) Komisia v rámci reformy ISDS navrhuje zahrnúť  do tela dohody s USA ustanovenie o posilnení regulačných právomocí štátov. Reaguje tak na obavy časti verejnosti, ktorá tvrdí, že zahraniční investori budú môcť prostredníctvom arbitrážnych súdov ovplyvňovať legislatívu krajín, v ktorých sa rozhodli podnikať.

Komisia zároveň navrhuje posilniť postavenie tretích strán v spore, čím dôjde podľa Tomáša Juchu „k reálnejšiemu uplatneniu práva kontroly verejnosti v ISDS prípadoch.“

Namiesto vlastných sudcov, Komisia plánuje vytvoriť fixný zoznam arbitrov s kvázi národnou kvalifikáciou, z ktorého sa budú vyberať sudcovia na riešenie ISDS sporov. Ďalšou reformou by malo byť sprístupnenie odvolacieho mechanizmu, ktorý sa v súčasnosti v arbitrážach neuplatňuje, či postupné vytvorenie trvalého medzinárodného arbitrážneho súdu.

Posledne menovanú alternatívu už americká strana odmietla. K ostatným reformám je podľa veľvyslanca USA na Slovensku Theodora Sedgwicka „ešte skoro sa vyjadriť.

Strategický koncepčný dokument, ktorý švédska eurokomisárka predstavila minulý týždeň má slúžiť na ďalšiu diskusiu medzi členskými štátmi. Spoločnú pozíciu európskej 28-čky Komisia dúfa dosiahnuť do septembra, kedy sa uskutoční politické stretnutie medzi EÚ a USA na ktorom sa vyhodnotí stav rokovaní o TTIP.

Budúcnosť rokovaní

Americký Senát v utorok neschválil autorizáciu pre prezidenta Baracka Obamu, ktorá by mu umožnila vyjednávať o TTIP bez drobnohľadu Kongresu. Legislatívny orgán Spojených štátov by tak mohol konečnú dohody len schváliť alebo odmietnuť, nemal by však už príležitosť upravovať jednotlivé kapitoly zmluvy.

Podľa generálneho riaditeľa Rozkopála je schválenie vyjednávacieho mandátu kľúčovým pre urýchlenie rokovaní. „Spojené štáty stále nemajú mandát a to je dôvod prečo sa rokovania točia okolo technikálií. Očakávame zintenzívnenie rokovaní následne potom čo Kongres schváli autorizáciu,“ povedal.

Americký veľvyslanec na Slovensku Theodor Sedgwick vníma odmietnutie vyjednávacieho mandátu iba ako „taktickú a procedurálnu záležitosť,“ ktorá sa „čoskoro vyrieši.“

„Prezident Obama čelí problémom vo vlastnej strane, ktorá podporuje zmluvu o voľnom obchode, ale chce jednoducho zmeniť niektoré jej aspekty, ako napríklad presadzovanie ochrany pracovníkov atď,“ vysvetlil Sedgwick pre EurActiv.

„Prezident identifikoval TTIP ako prioritu, ktorú by chcel dosiahnuť do konca svojho volebného mandátu. Neviem vám povedať, či to tak naozaj bude ale ostávame optimistickí…Či bude budúci prezident Demokrat alebo Republikán, verím, že bude podporovať voľný obchod,“ dodal.

Desiate kolo rokovaní medzi EÚ a USA sa uskutoční v Bruseli už v júli.