TTIP má pomôcť viac malým ako veľkým

„Uvoľnenie nezmyselných bariér je otázkou zdravého rozumu a riešenia ako dostať európske firmy k americkým spotrebiteľom a naopak,“ konštatoval na minulotýždňovej diskusii „TTIP: Príležitosť pre malé a stredné podniky“ zástupca veľvyslanca USA na Slovensku Norman Thatcher Scharpf.

Malé stredné podniky, ktoré exportujú, rastú rýchlejšie a skôr vytvárajú nové pracovné miesta. Prekonávať existujúce prekážky v obchode je pre veľké firmy jednoduchšie, pretože na to zväčša majú už existujúce kapacity. Malým a stredným by mala pomôcť práve TTIP.

Thatcher Scharpf spomína príklad slovenskej spoločnosti Diplomat Dental z Piešťan, ktorá vyrába stomatologické kreslá, má vlastný výskum a vývoj. Vyrába kvalitné veci za konkurencieschopnú cenu a pred pár rokmi urobila strategické rozhodnutie expandovať na americký trh. Ani po dvoch rokoch práce a investícií sa im však nepodarilo etablovať sa z dôvodu problémov spôsobených certifikáciou a rozdielnou reguláciou v USA.

„Nie je to preto, že ich výrobky nie sú bezpečné, ale pre rozdiely v regulačnom režime,“ vysvetľuje americký diplomat s tým, že táto firma vidí TTIP ako obrovskú príležitosť, ktorá by jej priniesla skorší vstup na americký trh.

Pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov cez certifikáciu výrobkov, tá má na oboch stranách Atlantiku dlhu tradíciu, konštatuje Peter Galo z Technického skúšobného ústavu v Piešťanoch. „Nedá sa povedať, že by úroveň bezpečnosti výrobkov na jednej strane bola vyššia. Je to rovnaké, rôzne sú tie prístupy,“ vysvetľuje.  

Odporúčania EP k TTIP

Výbory Európskeho parlamentu pripravujú na hlasovanie na májovej schôdzi rezolúciu, ktorá bude sumarizovať postoj volených zástupcov občanov k prebiehajúcim rokovaniam. Pre Európsku komisiu, ktorá rokovania za EÚ vedie, majú odporúčací charakter.

Europoslanec Ivan Štefanec (EĽS, nezávislý) považuje TTIP za „najdôležitejšiu zmluvu, akú kedy európske inštitúcie prejednávali.“ Prínosy tejto zmluvy budú podľa neho výraznejšie pre otvorené ekonomiky ako je Slovensko. Príležitosti očakáva v automobilovom či elektrotechnickom priemysle.

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh, ktorého je Štefanec členom, prijal nedávno závery k malým a stredným podnikom (MSP) v rámci TTIP. Jeho členovia trvajú na samostatnej kapitola pre MSP, či zriadenie „helpdesku“, ktorý by podnikateľom podával informácie o zmenách súvisiacich s TTIP. Za dôležité tiež výbor považuje odbúranie dvojitej certifikácie.

„K TTIP by sme mali byť ostražití, no nie paranoidní,“ myslí si europoslanec József Nagy (EĽS, Most-Híd).

V diskusii o TTIP často zaznieva, že jej prínosy budú hlavne v odstránení netarifných bariér. „Dosť sa podceňuje clo,“ myslí si Nagy. „Často už len náklady na colné vybavenie sú vyššie ako následné clo, nahovoriac o administratívne a časovej náročnosti, ktoré len brzdí obchod.“

Najväčší osoh z TTIP budú mať tí, čo o TTIP ešte ani nevedia,“ domnieva sa. Veľa si sľubuje od ďalšieho uvoľnenia obchodu cez internet.  

„Kopec monopolov sa trasie a má obavy, zo vstupu iných na trh,“ konštatuje europoslanec. Treba ale podľa Nagya myslieť na niektoré sektory, kde podniky neinvestovali do spĺňania európskych štandardov, aby sa tu trh neotváral bez nejakého kompenzačného mechanizmu.

Europoslanec Vladimír Maňka (S&D, Smer-SD) súhlasí, že malé a stredné podniky čelia v transatlantickom obchode väčším bariéram ako veľké firmy. Podporuje iniciatívy na zdieľanie najlepších postupov pri podpore exportu. Spolieha sa v tomto aj na konzultácie, ktoré Európska komisia s MSP z celej Európy vedie. Administratívne prekážky v obchode s USA majú pre podniky v koncovom výsledku podobný dopad ako keby platili 10 až 20 % clo, dodáva.

Maňka si tiež myslí, že postupne príde čas v EÚ otvoriť otázku zrušenia, resp. Zásadnej reformy dane z pridanej hodnoty podľa vzoru USA. „V istých smeroch môže EÚ v obchode brzdiť aj DPH,“ myslí si.

EÚ si nebude s TTIP „strieľať do nohy“

„Na rozdiel od toho, čo sa môžete dočítať na rôznych konšpiračných weboch, toto nie je dohoda pre veľké korporácie,“ prízvukuje Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Európska komisia si podľa neho uvedomuje význam MSP pre európsku ekonomiku a preto sa bude v rámci TTIP snažiť o najlepšie podmienky práve pre nich.

Z 20 miliónov MSP v EÚ vyváža len 600 tisíc, čo je až 81 % všetkých exportérov. „Je to mimoriadne dôležitý segment a vidíme tam veľké možnosti na odblokovanie potenciál,“ ktorý je tam skrytý, vysvetľuje Králik.

Európska komisia priebežne skúma špecifické prekážky pre malé a stredné podniky  a analyzuje ich v kombinácii z dátami z verejných konzultácií.

Veľkú príležitosť pre európske firmy predstavuje možné otvorenie verejného obstarávania na americkej strane. „Máme tu úplne jednoduchý príklad fínskej firmy, darí sa im na 60 trhoch vo svete a ktorá vyrába svetlá na letištné dráhy. Nemôže sa dostať k zákazkám v USA, kde sú letiská vo verených rukách, keďže nedokáže splniť podmienky v tak protekcionistickej legislatíve.“

Problémy dnes majú aj inovatívne farmaceutické firmy, vysvetľuje Andrej Králik. Pravidlá o prístupe na trh sú rovnako prísne, no navzájom si nedôverujeme. Európske firmy, ak chcú vyvážať, musia si  volať inšpektorov z Ameriky, čo vytvára dodatočné náklady, ktoré ale nevytvárajú dodatočnú bezpečnosť či hodnotu. Najnegatívnejší dopad to má malé alebo stredné podniky.

USA láka aj slovenské startupy

Spoluzakladateľ malej inovatívnej firmy Mentegram Milan Steskal hovorí, že ich primárnym trhom pre online platformu na zber a analyzovanie dát pre psychoterapeutov sú práve Spojené štáty, kde je táto oblasť prísne regulovaná. Problémom firmy je skôr ako túto technológiu dostať do Európy. EÚ má podobné regulácie, no firma nemá kapacity riešiť nadstavbu požiadaviek každého členského štátu. Druhým problémom môže podľa Steskala do budúcnosti byť sloboda pohybu medzi EÚ a USA, v prípade, že by tam chcel s rodinou kvôli firme presťahovať na dlhšie ako 90 dní.

Viktor Revaliak zo start-upu Culcharge, ktorá vyvinula mini-nabíjačku mobilov, hovorí, že sa na TTIP pozerajú ako na zaujímavú iniciatívu, ktorá by mohla odstrániť viaceré z problémov, s ktorými sa na americkom trhu, kde je o ich produkt najväčší záujem, stretávajú.  

Verejné služby

Problematická môže byť v rámci TTIP oblasť verejných služieb. Aj v nej je dnes zapojených mnoho malých a stredných podnikov. Keďže v EÚ a v USA ale prevládajú iné prístupy v zdravotníctve, v sociálnych službách, dodávkach vody, z Európskeho parlamentu aj z radov členských štátov EÚ  zaznieva, že by mali byť z rokovaní vyňaté.

Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie upozorňuje na spoločnú deklaráciu EÚ a USA, že strany nebudú požadovať zmeny pokiaľ ide o postavenie verejných služieb v rámci rokovaní o TTIP. „Konštatuje sa v nej aj to, že určitá liberalizácia môžu priniesť do verejných služieb inováciu,“ dodáva.

V oblasti verejnej dopravy Králik aj europoslanec Nagy upozorňujú, že treba rozlišovať medzi infraštruktúrou a prevádzkovaním dopravy. „Konkurencii v prevádzkovaní sa netreba brániť, ale monopol na infraštruktúru si štát musí chrániť,“ domnieva sa Nagy.