TTIP: Regulačná spolupráca v centre rokovaní

Zdroj: EK

„Pokúsime sa čo najviac posunúť vpred regulačný komponent Transatlantickej obchodnej a investičnej dohody (TTIP), ktorý je ekonomicky najviac relevantný, komplexný a azda najťažší,“ povedal pre EurActiv hlavný vyjednávač TTIP za Európsku úniu Garcia Bercero.

Regulačná spolupráca je jednou z kontroverzných tém obchodnej dohody. Vo februári Komisia navrhla zriadiť nový regulačný orgán, ktorý by mal slúžiť ako platforma na včasné diskusie o návrhoch legislatívy a regulácií, ktoré budú mať nejakým spôsobom vplyv na oblasti pokrývané TTIP.

Viaceré mimovládne organizácie sa však obávajú „centralizácie“ rozhodovacích právomocí v rukách Bruselu a Washingtonu a obchádzaniu legislatívnych právomocí národných štátov.

„Chceme to urobiť tak, aby v žiadnom prípade nebola ohrozená naša sloboda regulovať vo verejnom záujme,“ zopakovala eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmstromová.

Najhlasnejší oponenti TTIP sú pritom v Nemecku. Šéf Nemeckého priemyselného zväzu, Ulrich Grillo, začiatkom mesiaca pre agentúru DPA naznačil, že odporcovia ignorujú niektoré dôležité skutočnosti.

„Mnoho ľudí zabúda na čom je založená naša prosperita. Ako najväčší exportný národ, Nemecko ťaží enormne z voľného obchodu,“ povedal, pričom označil nemecké anti-TTIP hnutie za „schizofrenické,“ pretože približne štvrtina pracovných miest v krajine závisí priamo alebo nepriamo na exporte.

Podrobnosti o tom, ako by mala nová koordinačná štruktúra fungovať ostáva aj naďalej nejasné. Mala by sa však stretávať raz ročne, byť založená na ad hoc konfiguráciách v závislosti od regulačnej oblasti a čerpať personál z existujúcich európskych a amerických štruktúr. Bercero potvrdil, že nepôjde o vytvorenie novej agentúry, alebo sekretariátu.

Spoločný orgán by podľa analytikov oslovených EurActivom mohol byť koordinovaný generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre Obchod (DG TRADE) a na americkej strane Agentúrou hlavného poradcu v oblasti obchodu (USTR) alebo Úradom pre informácie a regulačné záležitosti (OiRA).

Svitá na lepšie časy exportérom automobilov?

Vyjednávači si stanovili 9 sektorov, v ktorých chcú dosiahnuť významný pokrok. Medzi inými je to aj, pre Slovensko významná, regulácia automobilového sektora, kozmetiky, či informačných a komunikačných technológií.   

V súčasnosti musia spoločnosti na oboch stranách Atlantiku vyrábať dva rozdielne produkty a to napriek tomu, že úrovne ochrany zdravia a životného prostredia sú v týchto oblastiach takmer rovnocenné.

„Automobily sú sektor, kde máme asi najambicióznejšie ciele,“ potvrdil Bercero. Vyjednávači sa v súčasnosti snažia identifikovať zákony EÚ a USA, ktoré by poskytovali ekvivalentnú úroveň ochrany a ktoré by mohli spadať do systému „vzájomného uznávania.“

V oblasti liečiv plánujú regulátory úzko spolupracovať, aby obmedzili a predišli opakovaným kontrolám, ktoré predražujú samotné výrobky. Podobné diskusie prebiehajú aj pre oblasti zdravotníckych pomôcok a potravinových výrobkov.  

Vyjednávači vidia len obmedzený priestor v oblasti chemických látok. Dôvodom sú významné rozdiely v regulačných režimoch.

„Predpisy týkajúce sa chemických látok v USA sú menej prísne ako v Európe. My máme REACH (nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemických látok), oni majú TSCA (zákon o kontrole toxických látok), ktorý nevyžaduje rovnaký druh kontroly,“ vysvetlil Bercero.  

Na vypustenie chemického sektora začiatkom týždňa vyzval aj Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie.