Ak sa politici neriadia dôkazmi, musia povedať prečo

zdroj europa.eu

Má na politické rozhodovanie vôbec nejaký vplyv vedecký dôkaz?

Áno, dôkaz je zásadný pre politické rozhodovanie. V demokracii si však musíte uvedomiť, že niekedy, keď sa o niečom rozhoduje, jednotlivé členské štáty sa môžu rozhodnúť nepoužiť všetky dôkazy. Najdôležitejšie je pre mňa, aby ľudia akceptovali hodnotu dôkazu a boli transparentní v prípade, že dôkaz nepoužijú. Dôvod môže byť sociálny, ekonomický, etický alebo akýkoľvek iný. Myslím si však, že musi existovať transparentnosť o tom, prečo nebol dôkaz použitý. Toto je dôležitá vec.

Mohli by ste opísať komunikáciu medzi vedcami a tvorcami politík? Je dobrá alebo v nej existujú rezervy?

Myslím, že vždy by mohla byť lepšia. Tu v Komisii, existuje k väčšine oblastí vedecká poradná skupina. Ide o nezávislých ľudí, ktorí komunikujú s Komisiou. Taktiež máme naprieč Európou veľké zoskupenia vedcov a inžinierov s kanálmi na Komisiu. Stále sa však snažíme zvyšovať objem informácií medzi vedcami, ktorí generujú dôkazy, či znalosti a tvorcami politík.

Aké sú výhody európskeho výskumu v porovnaní s USA, Japanskom alebo Čínou?

Európsky výskum má vo svete vedúce postavenie. Akurát o tom dostatočne nehovoríme. Európa dostáva najviac Nobelovych cien za vedu a medicínu, máme najlepšiu vesmírnu stanicu na svete – ESA, nie je to NASA, ale z nejakého dôvodu tieto úspechy neoslavujeme. Jednou z mojich pracovných náplní je pomôcť pochopiť to, aké skutočné bohatstvo tu máme a ako ho potrebujeme využiť.

V súčasnosti prebiehajú rokovania o budúcom európskom rozpočte. Existuje pritom veľký tlak na škrty, ktoré by sa mohli dotknúť aj financovania výskumu a programu Horizont 2020. Prečo je tento program pre nás tak dôležitý?

Pretože potrebujeme investovať do budúcnosti. Podľa mňa rast pochádza z vedy, strojárstva a technológií. Všetci rozumieme tomu, že v ťažkých finančných časoch je potrebné škrtať. Ako ľudský organizmus, ak chcete stratiť nejakú svoju telesnú váhu, neurobíte to tak, že si odstránite mozog. Musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ chceme schudnúť tak, že organizmu zoberieme mozog. Musíme sa pokúsiť zachrániť tento rozpočet.

EÚ zdôrazňuje udržateľný ekonomický rast s ohľadom na životné prostredie. Sú aktivity Únie pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám dostatočné?

V skutočnosti by sme mohli všetci urobiť viac. To, čo nás brzdí sú však samotní občania – občania na celom svete, nielen tí európski. Je pre nás ťažké uvedomiť si, že my všetci musíme zmeniť náš životný štýl. Nie je to len na Európskej komisii, aby zabezpečila, že život na planéte bude pre ľudí udržateľný. Jednotliví občania si musia uvedomiť, že každý z nás má zodpovednosť znižovať dopyt po prírodných zdrojoch.

Pre politikov nie je jednoduché vytvárať pre nás pravidlá, aj keď to môže byť veľmi nápomocné. Politici potrebujú moc od občanov a občania zase potrebujú mať dôkazy. Dôkaz pochádza z vedy. Veda vie byť veľmi presvedčivá a znižuje neistotu o dopadoch klimatických zmien. Taktiež navrhuje riešenia. Občania potom musia povedať politikom: „V poriadku, navrhnite nový zákon a my ho budeme akceptovať.” A toto je výzva.