Bertil Andersson: Dovoľte vedcom viac riskovať!

Profesor Andersson, ktorý je zároveň aj členom Európskeho poradného výboru pre výskum (EURAB), sa v súčasnosti chystá opustiť Európu, aby sa pridal ku konkurentom z východu. Onedlho totiž nastupuje na post rektora Technickej univerzity v Singapure (NTU).

Andersson ešte pred odchodom do Ázie podáva pre EurActiv.com svoju víziu benefitov a hlavných výziev celoeurópskeho výskumu. Vyjadril rovnako svoj názor, aké zmeny musí podstúpiť európsky výskum.

Za hlavnú prekážku výskumu považuje tradicionalizmus: „Všetko je to o tradíciách. Výskum bol vždy chápaný ako niečo národné. Hlavným limitom je, že všetci [v EÚ – pozn.] rozmýšľame národne, dokonca aj tie najmenšie členské krajiny. [..] Mali by sme si uvedomiť, že získavanie poznatkov nemá svoju bázu v ničom národnom.“

Profesor Andersson vníma pozitívne aj úlohu investičných schém do výskumu a vývoja (R&D investment). Aj keď takéto prostriedky dokážu prefinancovať len 5-10% výskumu a zvyšných 90-95% je financovaných na národných úrovniach, predsa len vytvárajú akýsi most pre širšie partnerstvo. „Či je to ale ekonomicky efektívne, ťažko povedať.“

V závere rozhovoru vyjadril budúci rektor Technickej univerzity v Singapure presvedčenie, že veda je vtedy flexibilná, ak dovoľuje vedcom dopúšťať sa aj omylov. Podľa neho by mala formujúca sa Oblasť európskeho výskumu (ERA) vytvoriť takú platformu, ktorá by umožnila viac riskovať. Zároveň vyjadril svoje obavy, či môže byť Európsky inštitút technológie tou správnou cestou. Podľa neho lepším stimulom by bola väčšia nezávislosť univerzít. V mnohých krajinách sú dodnes univerzity pod značnou kontrolou, čím je výskum menej kreatívny a univerzity tak v konečnom dôsledku nemôžu konkurovať svojim americkým náprotivkom.

Celý rozhovor s Bertilom Anderssonom pre EurActiv.com si môžete prečítať v anglickom origináli tu.