Chceme ísť za hranicu poznania

Zdroj: http://www.helga-nowotny.eu

V čom je Európska rada pre výskum špecifická v porovnaní s inými schémami na podporu vedy?

ERC je súčasťou 7. Rámcového programu a budeme aj súčasťou programu Horizont 2020. Financujeme základný výskum, my mu hovoríme aj „výskum na hraniciach poznania“ a chceme urobiť z Európy atraktívne miesto pre takýto výskum. Snažíme sa nájsť a finančne podporiť tých najlepších ľudí. Prístup „zospodu hore“ znamená, že nemáme žiadne tematické priority ako je v FP7 napríklad energetika, alebo ako sú v Horizont 2020 tzv. veľké výzvy, ktoré budú jeho súčasťou.

Pre nás to skutočne znamená, že sa chceme posunúť na pôdu neznámeho poznania. 

Existujeme od roku 2007, doteraz sme odfinancovali 3500 výskumníkov, zväčša mladých. Až 60 % našich držiteľov grantov sú začínajúci vedci.  Každý z držiteľov grantov má svoj tím, ktorý s ním pracuje v priemere 5-6 ľudí. To znamená, že máme viac ako 20 tisíc členov výskumných tímov, ktorí pracujú vo veľmi dobrých podmienkach.

Ktoré oblasti výskumu, z tých čo podporujete, považujete za najsľubnejšie a najzaujímavejšie?  

Pokrývame všetko, v každej oblasti nájdete veľmi vzrušujúce projekty. Navrhujem, aby ste sa pozreli v  sekcii našej webstránky, ktorá popisuje succes strories. Máme medzi podporenými vedcami držiteľov Nobelových cien, ktorí ju získali po tom, čo dostali grant z ERC. Na to sme veľmi hrdí. Neviem ale vypichnúť jeden konkrétny projekt.

Zameriavame sa vo výskume na „neočakávané“ a veríme, že práve vedci vedia najlepšie, kde ležia hranice poznania.

Ako posudzujete výskumné návrhy?

Máme dvojkolový proces. V prvom rade sa panel pozrie na prihlášku vo forme 5 stránkovej synopis, kde musí vedec popísať, prečo je to vzrušujúci projekt. Panel ostatné nezaujíma. Dve tretiny eliminujeme v tomto štádiu, kedy sa tiež pozrieme na CV vedcov, čo je tiež rovnako dôležité.

V druhej fáze panel číta celý projekt a vypracovávajú sa posudky, na základe ktorých panel vedcov rozhodne.

Majú vami podporené projekty aj potenciálne ekonomické dopady?  

Sme presvedčení, že to čo robíme bude mať ekonomické dopady v budúcnosti. Pri základnom výskume sa ale nedá povedať koľko to bude. Je to súčasťou atraktívnosti ERC, pretože dávame slobodu. Som presvedčená, že v oblasti vied života, energetiky alebo vesmíru, ale aj v sociálnych vedách financujeme niekoľko ekonomicky veľmi cenných projektov, ktoré prinesú ovocie v neskoršom štádiu.

Bez základného výskumu by sme napríklad nemali GPS a podobné typy „gadgetov“, ktoré dnes považujeme za samozrejmé.

Ale predpokladám, že retrospektívne hodnotíte a sledujete výstupy projektov, ktoré ste podporili?

Áno, ale zatiaľ je príliš skoro. Za päť rokov, nemôžete očakávať veľké ekonomické dopady. Máme ale „proof of concept schemes“, kde ponúkame vedcom možnosť posunúť svoje výstupy, o ktorých si myslia, že ich je už možné uviesť na trh, o jeden krok ďalej. Môžu si vypracovať biznis plán a doriešiť otázky duševného vlastníctva a potom hľadať ďalšie možnosti financovania. Je to niečo, čo senzitivizuje vedcov aj týmto smerom.

Aké sú ďalšie úlohy ERC okrem udeľovania grantov?

Nerobíme „policy“. Ale získali sme vysokú reputáciu, z čoho sa tešíme. Ak univerzity získajú grant z ERC sú na to veľmi hrdé a slúži to aj v niektorých univerzitných rankingoch. Dvíhame štandard aj pre národné grantové agentúry.

S ohľadom na úspech ERC má vôbec význam definovať výskumné priority politicky, resp. zhora?  

Áno, myslím si, že je tu priestor pre oboje. Potrebujete oboje. Na jednej strane priestor, ktorý ponúka slobodu bádania, ale na druhej strane potrebujete agendu, ktorá vie zadefinovať priority konkrétnej spoločnosti, napríklad v energetike, riešenia pre prírodné katastrofy ako zemetrasenia či záplavy.

Ste spokojná s financiami pre ERC v budúcom programe Horizon 2020?

Radi by sme mali o trošku viac ale s ohľadom na celkové okolnosti a úsporné opatrenia sme spokojní.

Rozhovor s riaditeľom národného kontaktného bodu pre ERC Danielom Strakom nájdete na tejto linke

Rozhovor so slovenským držiteľom grantu ERC Jánom Tkáčom nájdete na tejto linke.