Chorobu odhalí cukor

Zdroj: TASR

Čo je hlavným cieľom a možným praktickým výstupom Vášho projektu podporeného z ERC? 

Hlavným cieľom projektu je skúmať komplexné cukry a ich funkciu v živých systémoch. Tieto komplexné cukry sa vyskytujú v rôznych fyziologických procesoch. Vieme o tom, že krv sa delí na rôzne krvné skupiny a za tou deľbou sú práve zmeny v glykánových štruktúrach, v štruktúrach na povrchu červených krviniek.

Tieto komplexné cukry alebo glykány, hrajú dôležitú úlohu v rôznych patologických procesoch. Keď ľudskú bunku napadne vírus, deje sa to na úrovni rozpoznávania tohto komplexného cukru. Našou úlohou v projekte je zistiť, ako dochádza k tomu rozpoznávaniu cukru, snažiť sa pochopiť tento proces a v konečnom štádiu sa budeme usilovať navrhnúť spôsob detekcie fyziologických a patologických zmien a navrhnúť diagnostické zariadenia na detekciu chorôb. Jedným z cieľov je aj detekovať rôzne druhy rakoviny.

Akú škálu chorôb by mohlo byť možné lepším poznaním týchto komplexných cukrov detekovať?

Rôzne civilizačné ochorenia, konkrétne teraz sa zaoberáme artritídou, čo je zápalové ochorenie.  Časom by sme to chceli spektrum rozšíriť na ďalšie ochorenia.

Bolo by možné realizovať Váš výskum bez grantu ERC?

Po návrate na Slovensko som rozbiehal aktivity v tejto oblasti a teda výskum by sa určite realizoval. Otázka je, v akej miere. Bez ERC grantu by sme mali na štúdium menší objem peňazí, určite by bol výskum v oklieštenej miere. Pre nás je grant veľmi dôležitý, lebo mám možnosť platiť si ľudí, doktorandov, vybrať si tých šikovných. Predpokladám, že generovanie výstupov a výsledkov bude oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

Nakoľko Vás grant z ERC posunul kariérne dopredu?

Dovtedy som za svoj najväčší úspech považoval, že som dostal ďalšie prestížne štipendium Marie Curie, samozrejme toto je ešte iný level. Keď sa zmienim medzi kolegami v zahraniční o tomto štipendiu, tak všetci vedia o čom to je a aká je kvalita výskumu. Veľmi si to vážim.

Čo by sa podľa Vás malo stať, aby ste sa viacerým slovenským vedcom podarilo získať grant z ERC?

V prvej fáze je nutné snažiť sa o to, aby sa tí šikovní ľudia, ktorí zvyčajne odchádzajú do zahraničia, vrátili na Slovensko. Momentálne je situácia na Slovensku taká, že prebehlo niekoľko kôl výziev zo štrukturálnych fondov, takže infraštruktúra tu je. Ja si myslím, že v najbližších rokoch sa bude čoraz viac ľudí o ERC granty zaujímať. Budú mať z projektu prostriedky na zaplatenie kvalitných ľudí, ako i na chod špičkovej infraštruktúry. Myslím si, že ERC Starting grant je perfektným komplementárnym grantom k štrukturálnym fondom, treba preto túto príležitosť čo najlepšie využívať.

Rozhovor s prezidentkou ERC, profesorkou Helgou Nowotny nájdete na tejto linke.  

Rozhovor s Danielom Strakom z SOVVA, národným kontaktným bodom pre ERC na Slovensku nájdete na tejto linke.