Cloud computing prináša technologickú revolúciu

foto: šéf Microsoft Europe Jan Muehlfeit, zdroj: Microsoft

S Janom Muehlfeitom sa rozprávala Noelle Knox. Pre bližšie informácie o cloud computing (výpočtovom mračne) pozri Poznámky.

  • Akú úlohu budú technológie zohrávať v najbližších rokoch?

Všetko, čo je možné zautomatizovať do piatich rokov bude zautomatizované. A technológia bude zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu ako v minulosti. Odvetvie informačných technológií a komunikácií (ITC) poskytne nové možnosti množstvu ďalších odvetví.

V súčasnosti, ak si zoberiete napríklad Mercedes- Benz, ich rozpočet na softvér je vyšší ako rozpočet na hardvér. Vždy som hovoril, (technológie) nezmenia to, čo robíme, ale významne zmenia to, ako to robíme. To je to, čoho sa potrebuje Európa chopiť vo svojej agende pre konkurencieschopnosť.

V našom odvetví sme svedkami revolúcie, ktorou je cloud computing (výpočtové mračno). Zatiaľ čo dnešní zákazníci a používatelia informačných technológií a komunikácií platia za kapacitu systémov, s cloud computing- aj keď ide o užívateľskú infraštruktúru – budete v budúcnosti platiť za používanie. Cloud computing s prehľadom poskytuje ITC kapacity, softvér a infraštruktúru cez internet, a vy platíte za použitie.

V skutočnosti, nás cloud computing robí produktívnejšími a my to môžeme urobiť inovatívnych spôsobom. Počiatočné fixné náklady sú veľmi nízke. V tradičnom modeli ICT miniete na to, aby ste mali fixný systém veľa finančných zdrojov. Malé a stredné podniky sú dnes v obrovskej nevýhode. V budúcnosti tomu tak nebude… najdôležitejšou vecou pri cloud computingu je jeho elasticita. Nezáleží na tom, či potrebujete tisíc serverov na minútu alebo jeden server na tisíc hodín, je to to isté. To poskytuje malým spoločnostiam nesmiernu výhodu.

Pri cloud compingu sa opäť rozdávajú karty konkurencieschopnosti, a ak budeme dostatočne rýchli, môže Európa podľa môjho hrať v tejto oblasti prvé husle. To, čo je na cloud computingu zaujímavé je, že malé krajiny ako napríklad nové členské štáty EÚ sa môžu s cloud computing posunúť výrazne vpred, pretože nemajú mnohé technológie ako dedičstvo.

  • Ktorej krajine sa v tejto oblasti podarilo sa výrazne posunúť vpred v oblasti technológií?

Estónsku. V roku 2000 zaviedli bezpapierovú vládu. Pred desiatimi rokmi ste mohli zaplatiť za parkovanie cez mobilný telefón. Áno, je pravda, že posledné dva roky majú vysokú nezamestnanosť a ich HDP klesá, ale v minulosti investovali veľa do infraštruktúry a to sa im vyplatí keď budú súčasťou eurozóny.

  • Aké výzvy čakajú na cloud computing pri tom ako bude rásť jeho význam?

Technicky tu nie sú veľké výzvy. Existuje len veľmi málo technologických obmedzení, zjavne jednou z tých, ktoré vás môžu napadnúť, je širokopásmový internet a ten je súčasťou Digitálnej agendy EÚ.

Spolupredsedám priemyselnému združeniu pre oblasť elektronických zručností. V Európe, zatiaľ čo hovoríme o mračne a sme veľmi nadšení z technológií, nemá takmer 40 percent Európanom žiadne e- zručnosti, teda základné znalosti o ovládaní počítača.

Minulý rok uskutočnila International Data Corporation prieskum v 14- tich európskych krajinách medzi výkonnými riaditeľmi veľkých spoločností a malých a stredných podnikov. Títo výkonní riaditelia sa domnievajú, že v priebehu piatich rokov si už 90 percent všetkých pracovných miest bude vyžadovať aspoň základné elektronické zručnosti. Takže musíme urýchliť spôsob, akým zaúčame ľudí. S ohľadom na demografiu a starnutie, predmetom záujmu je stále generácia 50+ rokov. To je dôvod, prečo ako odvetvie spolupracujeme úzko s Komisiou, aby sme toto zmenili a poskytli ten správny tréning.

  • Aký potenciál má elektronizácia verejnej správy, takzvaná eVláda?

Na jednej strane hovoria lídri vlád: „Radi by sme boli svedkami toho, ako sa občania viac zapájajú.“ Na druhej strane si nemyslím, že sú verejné správy plne odblokované v oblastiach ako spracovanie žiadostí o vydanie vodičského oprávnenia, či všetky tieto služby… je dôležité, aby vlády sprostredkovali tieto služby pomocou internetu.

Pred troma rokmi strávili Európania štyri až päť dní v roku vybavovaním dokumentov a riešením záležitostí verejne správy. Predstavte si, že sa nám to podarí znížiť o polovicu: ako ušetríme a aký dôsledok to bude mať na produktivitu?

  • A čo sociálne médiá?

Ak si zoberiete Facebook, bola by to v dnešnom svete tretia najväčšia krajina, má 520 miliónov ľudí alebo tak nejak. Máte tu sociálne médiá, no i napriek tomu verejná správa stále pracuje tradičným spôsobom. Stále je to však veľmi ovplyvnené sociálnymi médiami. Čo sociálne médiá robia je proces zdola nahor, vedia skutočne mobilizovať zdola. Videli sme to počas posledných prezidentských volieb v Spojených štátoch. Myslím si, že to zmení ekonomiku a politiku.

  • Aká je skutočná hodnota Twitteru?

Vie veľmi rýchlo zmobilizovať ľudí. Zoberte si, čo sa stalo po posledných voľbách v Iráne. Krajina, ktorá je veľmi dobre informovaná, sa uzavrela a svet bol informovaný vďaka Twitteru.

  • Spomínali ste starnúce obyvateľstvo. Ako môžu v tomto prípade pomôcť technológie?

Veľkou výzvou do budúcnosti je zdravotná starostlivosť. V súčasnosti dosahuje financovanie chronických ochorení 6,8 percenta európskeho HDP. Jedným zo spôsobov ako pomôcť pri ošetrovaní ľudí by bolo dať každému zariadenie, ktoré uchováva ich lekárske záznamy a pomáha sledovať ich zdravotný stav. V súčasnosti s vami zdravotná karta neputuje, ani v Bruseli. Každý doktor má iné informácie. Ak to bude umiestnené v mračne, bude to cestovať s vami po celom svete a budete vlastníkov vlastných osobných záznamov.

  • A čo vzdelávanie?

Cloud computing môže priniesť veľký prelom. Čo je dnes zlé na vzdelávaní? Domnievame sa, že každé jedno dieťa sa môže naučiť všetko a rovnakým spôsobom. Po prvé, deti sú odlišné. Máte talenty a silné stránky v odlišných oblastiach. Budúci model by sa mal zameriavať viac na to ako sprístupniť tento ľudský potenciál v deťoch, teda viac na silné stránky a talent detí.

Deti budú schopné učiť sa individuálnym štýlom učenia sa… To je dôvod, prečo sa domnievam, že cloud computing spôsobí veľkú revolúciu vo vzdelávaní.

  • Ako ovplyvňujú technológie mladšiu generáciu?

Táto generácia je veľmi odlišná od tej našej. A môže to byť veľmi zaujímavé, keď začnú pracovať… Teoreticky je to prvý raz v histórii ľudstva, kedy mladšia generácia rozumie a využíva technológie lepšie ako súčasná generácia. Vďaka tomu budú na rozhodovacích postoch skôr ako moja generácia- nezáleží na tom, či hovoríme o politike alebo ekonomike.

Hoci sme pravdepodobne hierarchicky usporiadaná spoločnosť, mladé deti sú si rovné, využívajú sms ako protiváhu množstvu e- mailov. A i keď to vyzerá ako nie práve najlepšie zorganizované, dokážu dosiahnuť veci rýchlejšie ako moja generácia.

Moja dcéra mala nedávno problém na hodine matematiky a zrazu o tom probléme na internete hovorilo 21 detí na štyroch kontinentoch. Spýtal som sa jej, trvalo jej to len štyri minúty spojiť tieto deti. Úžasné. Je to generácia premýšľajúca „v globále“ oveľa viac ako generácia „baby boomu“.