Existuje silný základ pre zvýšenie vplyvu IKT na slovenskú ekonomiku

Ignacio Sbampato, Zdroj: ESET

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Internetová ekonomika

Aké sú podľa vás z globálneho pohľadu výhody Slovenska pre rozvoj internetovej ekonomiky?

Existencia firiem ako ESET či SYGIC na Slovensku je dôkazom, že je na Slovensku možné vybudovať úspešné technologické firmy, ktoré dokážu dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie. Rastie pritom aj počet malých a stredných podnikov, ktoré využívajú internet na export svojich tovarov a služieb.

Toto prispieva k tomu, že internetová ekonomika na Slovensku dosahuje viac ako 3 % HDP a to bez spoločného prístupu k rozvoju nástrojov na riešenie súčasných problémov. To ukazuje, že existuje silný základ pre to, aby sa s väčšou podporou a komplexnejšími iniciatívami zvýšil vplyv, ktorý má sektor IKT na celú slovenskú ekonomiku.

Čo sú tie hlavné problémy, ktoré treba riešiť v krátkodobom horizonte, aby sa zlepšili podmienky pre rozvoj internetovej ekonomiky na Slovensku?

Hlavnou výzvou pre väčší rozvoj tohto sektora je vytvorenie vhodných podmienok pre úspech firiem a tvorbu pracovných miest. Treba pokračovať v podpore a posilnení technického vzdelania so zameraním na zručnosti potrebné na rozvoj produktov a služieb internetovej ekonomiky.

Okrem toho treba vytvoriť vhodný ekosystém, ktorý podporuje inovácie a pomáha firmám vytvárať produkty s pridanou hodnotou a exportovať ich cez rôzne kanály elektronického obchodovania s podporou tak na strane verejného, ako aj súkromného sektora.

Pociťuje vaša spoločnosť negatívne dôsledky týchto problémov?

Nemyslím, že je ESET negatívne ovplyvnený týmito problémami. Ich vyriešenie však pre také firmy ako ESET a pre ekonomiku vo všeobecnosti vytvorí príležitosti na to, aby mohli viac rásť a tvoriť pracovné miesta.

Ako vnímate iniciatívy na národnej a európskej úrovni na podporu internetovej ekonomiky?

Najdôležitejšie, čo vidíme je, že existuje povedomie o potrebe viac podporovať internetovú ekonomiku. Ak existuje povedomie o výzvach, ktorým čelíme, potom vzniknú aj nevyhnutné iniciatívy, aké vo svojej spoločnej práci navrhujú aj organizácie ako je Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku.

Členom tejto aliancie je aj ESET, čo bolo hlavnou motiváciou spojiť sily s ostatnými firmami?

Členovia SAPIE všetci zdieľajú rovnaké pochopenie súčasného stavu internetového hospodárstva a rovnako vidia aj príležitosti pre Slovensko. To je dôvod, prečo sme spojili svoje sily. Môžeme dosiahnuť veľké veci, ak súkromný a verejný sektor budú spolupracovať na dosahovaní rovnakých cieľov a chceme, aby sa členovia SAPIE podieľali na zmene, ktorá je nevyhnutná, aby sme mohli plne využiť možnosti internetovej ekonomiky.