Gaľa: Európsky technologický inštitút pomôže integrovať vedu

Milan Gaľa, MEP

  • Komisia, predovšetkým jej predseda José Manuel Barroso, tlačí na vytvorenie Európskeho inštitútu technológie, ktorý by mal byť „vlajkovou loďou“ EÚ v prostredí globálneho výskumu a vývoja. Myslíte si, že Únia takúto inštitúciu potrebuje, alebo by mala radšej stavať na existujúcich univerzitách a výskumných centrách?

Európa potrebuje mať priestor, ktorý bude určený pre podporu vedeckého bádania a prenosu vedomosti do reálnej praxe. Prílišná fragmentácia na národnej úrovni Európskej únii neprospieva. Podporujem túto iniciatívu Komisie, pretože Európsky technologický inštitút v plnej miere pomôže integrovať spoločné úsilie vedeckých inštitúcií v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Myslím si, že v pripravovanej štruktúre si nájdu svoje miesto aj existujúce univerzity a výskumné centrá.

  • Na poslednom Európskom podnikateľskom summite (European Business Summit) Barroso zdôraznil, že EÚ síce zaostáva za USA či Japonskom v celkových investíciách do výskumu a vývoja, problémom však nie sú verejné, ale súkromné investície. Ako si vysvetľujete neochotu európskych firiem investovať do výskumu a vývoja, prípadne dokonca do základného výskumu?

Podnikateľská sféra v Európe a vo svete vo veľkej miere investuje do vlastného výskumu a vývoja. Zdanlivú neochotu prispieť do celoeurópskeho projektu vnímam skôr ako istú zdržanlivosť. Napríklad založenie Európskeho technologického inštitútu má veľa zástancov ale aj kritikov. Podľa mojich informácií podnikatelia majú záujem zapojiť sa, súčasne však poukazujú napríklad na potrebu modernizácie univerzít, ako aj na potrebu formulácie jasnej podoby Európskeho technologického inštitútu.

  • V oblasti napĺňania Lisabonskej stratégie zavládol v EÚ v poslednom období pocit spokojnosti zo zlepšujúcej sa ekonomickej situácie. Zdieľate tento optimizmus?

Považujem za pozitívne, že sa Európskej únii darí napĺňať zámery Lisabonskej stratégie. V poslednom období som zaznamenal zaujímavé údaje o zvyšujúcej sa miere hospodárskeho rastu a o raste počtu zamestnaných osôb v Európskej únii. Samozrejme, nemali by sme poľaviť z nastúpeného trendu. Na príklade Slovenska platí, že na národnej úrovni bolo a stále je potrebné uskutočniť mnohé štrukturálne reformy. V celoeurópskom meradle je zas nutné sústrediť sa na podporu inovatívnych technológií a tiež na podporu výskumu a vzdelávania.