Genetika nie je len o tom, aké oči bude mať vaše dieťa

Čo je pre Vašu organizáciu motiváciou zapojiť sa do Noci výskumníkov?

MEDIREX GROUP ACADEMY je výskumno-vzdelávacia organizácia, ktorej cieľom je vzdelávanie nových vedecko-výskumných pracovníkov. V zahraničí je bežné, že takéto pracoviská sú súčasťou laboratórií, vďaka čomu je možné zavádzať nové metodiky vyšetrení do praxe podstatne rýchlejšie. Slovensko však v tomto zaostáva. V MEDIREX GROUP ACADEMY sa preto o to viac snažíme, aby výskum a vzdelávanie našli svoje opodstatnenie aj v praxi. Preto sú projekty ako Noc výskumníkov vynikajúcou príležitosťou, ako verejnosti ukázať, že veda ruka v ruke s výskumom je nielen dôležitá, ale aj zaujímavá. 

Vaši zamestnanci budú prednášať pre deti aj dospelých o genetike. Jedna Vaša prednáška má názov „Od skúmavky k ľuďom“. Aké sú možnosti genetiky v medicíne?

Genetika nie je len veda o tom, aké oči budú mať vaše deti. Keďže sa venuje zmenám, ktoré vznikajú v rámci buniek a informáciám, ktoré prenášajú kmeňové bunky na novovznikajúce bunky, má dnes významnú úlohu pri diagnostike, liečbe, ale aj prevencii onkologických chorôb. Dokáže odhaliť príčinu ochorenia, nielen následok a potom je ho možné účinne liečiť. Pomocou genetických laboratórnych metód je možné odhaliť rôzne geneticky podmienené ochorenia v prenatálnom období z plodovej vody. Genetické vyšetrenia pomáhajú pri hľadaní príčin rôznych foriem neplodnosti. Veľkú časť genetických vyšetrovacích metód tvorí takzvaná farmakogenetika, ktorá sa zaoberá hľadaním porúch alebo zmien genetického materiálu v súvislosti so zmenenou účinnosťou rôznych terapeutík.

Budete sa tiež venovať hematológii. Prečo je diagnostika na jej báze kľúčová?

V laboratóriu potvrdíme, alebo vyvrátime diagnózu. Ochorenie, pri ktorom by pred desiatimi rokmi pacient len prežíval, sa dnes dá liečiť tak, že môže žiť kvalitne. Vieme určiť presnejší podtyp ochorenia, čo umožní nastaviť cielenú liečbu. Pri akútnych typoch leukémií je to niekedy otázka hodín, či pacient prežije. Veľmi je dôležitá rýchlosť a presnosť diagnostiky. V rámci liečby je zasa dôležité monitorovanie jej priebehu a úspešnosti. Aj výsledky v rámci preventívnych prehliadok sú dôležité. Ak sa vyšetrením krvi zistí odchýlka od normy, následnou podrobnejšou analýzou sa včas odhalí ochorenie, o ktorom pacient doteraz nevedel.  

Kde sa v súčasnosti nachádza laboratórna diagnostika na Slovensku? Máme na Slovensku najmodernejšie postupy?

Laboratórna diagnostika má dnes veľký prínos pre zdravotníctvo.  V posledných rokoch zaznamenáva nevídaný rozvoj. Informácií z tejto oblasti je stále viac a viac. Do klinickej praxe sa zavádzajú stále nové vyšetrenia, ktoré uľahčujú stanovenie diagnózy či nasadenie cielenej liečby. Moderná medicína ukazuje, že zavádzané nové diagnostické postupy (napr. v oblasti personalizovanej medicíny – genetika) dokážu šetriť náklady vynakladané na liečbu pacientov. V našej skupine laboratórií MEDIREX GROUP sa sústreďujeme najmä na laboratórnu diagnostiku a jej kvalitatívny rozvoj. To je náš dlhodobý cieľ. Máme najväčšie a najmodernejšie laboratóriá na Slovensku a jedny z najmodernejších laboratórií v strednej Európe vôbec.

Témy a miesta prednášok (detaily tu)

V- klub, Bratislava

Genetická exkurzia, Prezentuje: Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD., RNDr. Radka Tomášová, RNDr. Miroslav Tomka, PhD.Oddelenie lekárskej genetiky, MEDIREX GROUP ACADEMY, n. o.

Od skúmavky k ľuďom

Prezentuje: Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD., RNDr. Radka Tomášová, RNDr. Miroslav Tomka, PhD.Oddelenie lekárskej genetiky, MEDIREX GROUP ACADEMY, n. o.

Atrium Optima, Košice

Využitie nových diagnostických prístupov na zlepšenie diagnostickej kvality onkologických  ochorení u žien.

Prezentuje: MUDr. Mária Kunecová, Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP
 

Vyšetrenie znaku ZAP70 na leukemických bunkách – význam pre odhad priebehu ochorenia.

Prezentuje: MUDr. Ján Lazúr, manažér hematológie a transfuziológie Medirex, a. s. pre východné Slovensko