EIT bude lákať i súkromné investície

Hlavnou úlohou Európskeho inštitútu technológie a inovácie (EIT) je poskytovať úvodné financovanie pre výskumné zámery, ktoré sa budú rozvíjať v rámci Poznatkových inovačných spoločenstiev (KIC). Dôležité však je, aby sa EIT pozeral i na spôsob, ako sa s týmito peniazmi hospodári a na aké ciele sa vynakladajú, hovorí v exkluzívnom rozhovore pre EurActiv.hu Gérard de Nazelle, riaditeľ EIT.

Inštitút, ktorého sídlom je Budapešť, by mal byť v plnej prevádzke od apríla 2010. Jedným z jeho zámerov je posilňovať partnerstvo a spoluprácu medzi výskumnou obcou a podnikateľmi. De Nazelle hovorí, že výsledkom je očakávanie vzniku mnohých start-up podnikov.

„Akokoľvek, [EIT] nie je len o získavaní nových peňazí, ale o tom, že veci sa budú robiť inak. Od EIT sa očakáva, že poskytne úvodné financovanie, investuje peniaze do vybraných poznatkových spoločenstiev a pomôže im zorganizovať sa. Preto ak chcete, aby sa ľudia presúvali a relokovali, musíte im dať isté množstvo peňazí na začiatok,“ vysvetľuje filozofiu EIT jeho riaditeľ.

„Neexistuje nič nákazlivejšie, než je úspech. EIT je malý, ale niekedy malé veci môžu mať veľký dosah, podobne ako kvapky môžu spôsobiť záplavu vodou,“ zdôrazňuje de Nazelle.

Európsky inštitút v súčasnosti zostavuje svoj výkonný tím, ktorý bude spravovať jeho aktivity. De Nazelle očakáva, že v tejto fáze bude nápomocná spolupráca zo strany maďarských autorít a Európskej komisie. Hovorí, že úspešné založenie sídla si vyžaduje kooperatívny prístup všetkých.

EIT je „experiment“, tvrdí o ňom jeho riaditeľ. Pripúšťa, že tu existuje riziko zlyhania, ale podľa vlastných slov očakáva skôr jeho úspešnosť. V súčasnosti je miera financovania aktivít „obmedzená“ sumou 309 mil. eur z rozpočtu EÚ. EIT sa však chce zamerať i na lákanie ďalších prostriedkov zo súkromných zdrojov, zdôrazňuje de Nazelle.


S riaditeľom EIT sa rozprávala Szilvia Kálmár, šéfredaktorka portálu EurActiv.hu.

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke, maďarskú verziu si môžete prečítať tu.