Ján Figeľ: EÚ musí odomknúť svoj „inovačný potenciál“

Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie, odborný výcvik a kultúru

„Čo by som rád videl na konci roka [2009], je, že obyvatelia Európy budú viac chápať, že podporou ľudských talentov a ľudského inovačného potenciálu môžeme efektívne formovať Európu smerom k lepšiemu, môžeme jej pomôcť plne rozvinúť svoj potenciál, hospodársky aj sociálny,“ tvrdí v rozhovore pre portál EurActiv Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež.

Vlády, firmy a občianska spoločnosť by sa mali zapojiť do diskusie o tom, ako by sa mali Európania meniť tak, aby ostala EÚ aj v budúcnosti globálne konkurencieschopnou a súčasne si uchránila „sociálne kohéznu spoločnosť, zjednotenú vo svojej bohatej rôznosti,“ zdôraznil komisár.

„V spolupráci s Českým a Švédskym predsedníctvom naplánovala Komisia niekoľko podujatí, ktoré sa dotýkajú tém ako poznatková ekonomika, udržateľný rozvoj alebo dopad kreatívneho umenia a priemyslu,“ hovorí Figeľ a dodáva: „Od členských krajín a Európskeho parlamentu očakávam politickú podporu na najvyššej úrovni,“ pričom ak chceme inovovať všetky politické oblasti, Európsky rok inovácií a kreativity 2009 musí byť „významný pre [všetky] sektory.“

Európsky rok inovácií a kreativity (ERIK) by mal doplniť iniciatívu EÚ „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta.“ Jej detailnejší náčrt by mala Komisia predstaviť ku koncu tohto roka. Jej hlavným zámerom bude prispôsobiť trh práce pre budúce výzvy, ktorým bude Spoločenstvo čeliť v horizonte roku 2020, vysvetľuje komisár.

„Musíme posilniť svoju kapacitu pre riešenie problémov, v každej vekovej skupine a na každom mieste v Európe,“ podčiarkuje Figeľ. Od roku 2009 si tiež sľubuje, že sa otvorí diskusia o otázke, čo všetko „potláča a zadržiava“ kreatívny potenciál Európy, vrátane problému, akým je nadmerná byrokracia.

Neodmysliteľnou súčasťou ERIK bude aj menovanie tzv. ambasádorov ERIK. Stanú sa nimi napríklad niekdajší fínsky premiér Esko Tapani Aho, či Jonathan Paul Ive, hlavný dizajnér notebookov Apple. Tapani Aho je okrem iného známy aj pre svoje spoluautorstvo správy Európskej komisie o inováciách v EÚ. Vo všeobecnosti bude úlohou oboch osobností zvyšovať povedomie o inováciách a kreativite v spoločnosti.

Kampaň ERIK začala na začiatku decembra, oficiálne sa rok odštartuje 7. januára 2009 v Prahe. Európsky rok inovácií a kreativity nahradí Európsky rok medzikultúrneho dialógu, ktorý sa zameral najmä na podporu dialógu medzi kresťanským a moslimským vyznaním.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.