L. Rouček: Odbúrať psychické bariéry voči mobilite

rouček

 

  • Rozhodnutie o miere mobility pracovnej sily je v rukách členských krajín. Čo v tejto otázke môže urobiť Parlament?

Európsky parlament môže na túto tému rozpútať debatu, to sa stalo aj pomocou nášho písomného prehlásenia (písomné vyhlásenie europoslancov Socialistickej skupiny z krajín EÚ-8). Môže o tom diskutovať, čo tiež robí, no a nakoniec, Európsky parlament spísal k tejto otázke správu, o ktorej sa rokuje v pléne. Väčšina poslancov zo všetkých dôležitých politických skupín otvorenie pracovných trhov podporuje, aj keď existujú výnimky – napríklad nemeckí a rakúski kolegovia najmä z ľavicových strán. Spomínaná správa ale bude schválená a vyzve členské krajiny aby prehodnotili situáciu a pokiaľ je to možné trhy práce otvorili.

  • Na výzvu, ktorú ste v rámci Socialistickej skupiny pripravili, teda negatívne reagovali len vaši kolegovia z Nemecka a Rakúska? Ostatní ju podporili?

Samozrejme, poslanci z krajín, ktoré majú trh práce otvorený, alebo ho otvoria po 1. máji 2006, správu podporili. Zaujímavý je vývoj vo Francúzsku, ktoré sa posúva k čiastočnému otvoreniu trhu práce pre určité typy zamestnaní. To ma celkom príjemne prekvapilo. Problémy však majú stále vo svojich vlastných krajinách rakúski a nemeckí europoslanci. Chápem ich, ale vyzveme ich, aby sa o tom minimálne diskutovalo. Podľa mňa je to skôr otázka psychologického stavu, než reálnej hrozby. Od rakúskych a nemeckých kolegov chceme, aby doma otvorili debatu, aby sme sa spoločne mohli snažiť odbúrať existujúce psychické bariéry, strach z „prílevu ľudí“ zo Slovenska, Čiech či Maďarska.

  • Prechodné obdobia nie sú jedinou prekážkou cezhraničnej mobilite pracovnej sily. Pôsobia kultúrne, jazykové bariéry, ale aj iné – jednou z nich sú rozdiely v systémoch sociálneho zabezpečenia. Ako môže Európska únia pôsobiť v oblasti, ktorá je stále primárne v kompetencii členských krajín?

Európska únia môže mapovať situáciu v členských krajinách, poukazovať na problémy a navrhovať riešenia. Je to dlhodobý proces. Myslím so však, že ako v sociálnych systémoch, tak aj v oblasti byrokratických pravidiel, budeme krok po roku postupovať k zjednoteniu. Je to však otázka 20 i viac rokov.

  • Myslíte si teda, že rozdiely v sociálnych systémoch v krajinách EÚ budú zanikať?

Sociálne systémy sa budú postupne zbližovať, no je to otázka dlhej doby. K zbližovaniu ich bude nútiť vývoj. Ako sa budú ľudia v EÚ viac sťahovať, budú pracovať postupne vo viacerých členských krajinách, budú si chcieť prenášať napríklad dôchodkové poistenie. Musíme nájsť systém, ktorý by to umožňoval. Globalizácia, technologický vývoj, zmeny v štruktúre trhu práce si vyžadujú väčšiu flexibilitu.

  • O osude prechodných období budú zásadne rozhodovať členské krajiny. Myslíte si že by pomohlo, ak by mal väčšie kompetencie napríklad Európsky parlament?

Pomohlo by ak by inštitúcie EÚ, ako Európska komisia, tak aj Európsky parlament, mali väčšie kompetencie. Šlo by to rýchlejšie. Na druhej strane, Európska únia stojí na tom, že v dôležitých otázkach je potrebný súhlas všetkých členov. A toto rozhodnutie sa ukazuje ako zložité. Jednomyseľné rozhodnutie sa hľadá omnoho ťažšie teraz, keď je nás 25, než keď bolo 15 členov.

  • Predpokladáte, že nové členské krajiny, ktoré dnes žiadajú otvorenie trhu práce, zavedú obmedzenia voči Rumunsku a Bulharsku, alebo nie?

Osobne by som si prial, a v Českej republike sa o tom rysuje kompromis v celom politickom spektre, aby ostal pracovný trh po vstupu Rumunska a Bulharska trh práce otvorený.


Rozhovor bol realizovaný počas konferencie „Európsky rok pracovnej mobility verzus prechodné obmedzenia na trhoch práce“, organizovanej 31. marca 2006 Zastúpením Európskej komisie v SR a Informačnou Kanceláriou Európskeho parlamentu v SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) a Friedrich Ebert Stiftung, v rámci projektu Národný konvent o Európskej únii.