Malcolm Harbour: EÚ by mala viac podporovať inovatívne firmy

„Do projektov, ktoré sa financujú z verejných zdrojov, investujeme stovky miliárd eur. Úrady by mali povzbudzovať a financovať výskum a vývoj pred tým, ako [inovatívne malé a stredné firmy] získajú kontrakt,“ hovorí pre EurActiv Malcolm Harbour (EPP-ED), spravodajca návrhu správy o pred-komerčnom verejnom obstarávaní, ktorý navrhlo zhromaždenie EÚ pre vnútorný trh.

Miestna správa môže financovať celú škálu malých firiem, aby im pomohla vyvíjať novátorské riešenia, ktoré budú spĺňať kritériá poskytovateľov verejného financovania. Sľubné návrhy by sa potom mohli následne financovať aj vo fáze rozvoja a realizácie.

Poslanec citoval príklad holandskej verejnej správy, ktorá chcela zlepšiť systém revízií vodných hrádz, ktoré sa doteraz vykonávajú manuálne. „Otázka, ktorú sa spýtali, znela: ‘Možno na vykonanie tohto využiť technológiu?’ Postavili to ako koncept a mali štyri alebo päť konkurenčných návrhov využívajúcich rôzne typy technológií, vrátane leteckého mapovania a senzorov.“

„Potom vybrali niekoľko návrhov, ktoré postúpili do ďalšieho kola a nakoniec určili jeden. Ale financovali aj pred-komerčný proces,“ povedal Harbour. Zo strany malých a stredných firiem (SMEs) prišlo viacero odpovedí. Dokonca aj ak nechceli získať finálny kontrakt, niektoré boli schopné rozvíjať technológie a predať ich niekomu ďalšiemu. Harbour dopĺňa: „Financovanie inovatívnej firmy takýmto spôsobom pomáha nápadu posúvať sa vpred, dokonca aj keď nemusí viesť ku konečnému produktu, ktorý chce verejná správa využiť pre seba.“

Harbour povedal, že z takéhoto pohľadu môže verejná správa hrať na poli veľkých vládnych aktivít praktickú úlohu. Ide napríklad o vládne aktivity v oblastiach ako sú klimatické zmeny alebo telemedicína.

V rozhovore pre EurActiv spravodajca EP tiež vyjadril znepokojenie nad tempom financovania automobilového priemyslu tak, ako ho predstavila Európska investičná banka. V interview sa tiež vyjadril ku kandidátke Konzervatívnej strany pre nadchádzajúce voľby do EP.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.