Manažér Innovate UK: Našou úlohou je spájať inovátorov a investorov

Richard Miller, inovácie investície

Zástupca riaditeľa Innovate UK pre inovácie v priemysle Richard Miller. FOTO-T2GE

Na konferencii Transition to the Green Economy ste hovorili o postupných a systémových inováciách. Aký je medzi nimi rozdiel?

Postupná inovácia zapadá do existujúcich podnikateľských modelov a hospodárstva. Je to lepší spôsob, ako niečo robiť. Môže to byť úplne nový a prelomový produkt, ale zapadá do existujúceho systému.

Postupná inovácia sa môže sa robiť bez zásahu vlády.

Môže, ale malé firmy môžu potrebovať pomoc. Môžu potrebovať peniaze alebo prístup k zariadeniam pre testovanie nejakého nápadu. Pointou je, že predpokladá pokračovanie hlavného ekonomického systému a trhu.

Vždy je to rozhovor. Nie je to o tom, že vláda povie, toto potrebujeme, a každý poslúchne a začne inovovať.

Potom sú veľké spoločenské zmeny – ako klimatické zmeny, starnúce obyvateľstvo, prístup k zdrojom a celosvetovo rastúca stredná trieda. Tento typ veľkých problémov nemôže vyriešiť jediná inovácia. Treba, aby sa stretlo množstvo inovácií. Tu je úloha vlády v tom, že ohlási problém a využije rôzne mechanizmy pre vznik nových potrebných inovácií, nových nápadov a produktov. Ale vždy je to rozhovor. Nie je to o tom, že vláda povie, toto potrebujeme, a každý poslúchne a začne inovovať. Má povedať, toto je problém. A ľudia povedia, tu je nová technológia, ktorá môže dopomôcť k jeho vyriešeniu.

Môžete dať príklad postupnej a systémovej inovácie?

Vezmime si nákladnú dopravu. Postupu inováciu urobila spoločnosť Dearman, ktorá vyrába tekuté mraziace systémy na tekutý nitrogén pre distribúciu mrazených produktov. Uhlíkové emisie sú oveľa nižšie ako pri využívaní hlavného motora. A je to veľmi efektívne a úspešné. Táto firma zistila, že mraziace vozidlá sa veľa pohybujú, potrebujú lepšie mrazenie a toto je riešenie. Je to úplná novinka, ale zapadá do systému. Ide o priamu náhradu.

Zavedenie kontajnerov bola úplná systémová zmena. Trvala 50 rokov. Bolo na to treba nápad kontajnerov, vývoj vozidiel, ktoré dokážu prevážať kontajnery, bolo treba nakladacie a vykladacie žeriavy, ktoré sa pohybujú rýchlo. Bolo treba zmeniť spôsob, akým sa využíva železničná sieť, a postaviť plavidlá. Stavali sa čoraz väčšie kontajnerové plavidlá, dnes sú obrovské. Stretli sa stovky inovácií, aby umožnili systémovú zmenu, ktorá zvýšila efektivitu. A keďže zavedenie kontajnerov zvýšilo efektivitu a nákladnú prepravu, zmenila sa logistika globálneho dodávateľského reťazca. Čína a Ázia sa stali hlavnými centrami výroby. Zmenil sa obchod. Mnohé systémové zmeny sú neplánované. Sú výsledkom inovatívnych myšlienok, s ktorými prídu ľudia.

Hovoríte, že štát nemôže dopredu plánovať systémové inovácie?

Pre štát je to veľmi ťažké. Je dôležité, že štát ohlási problém a želaný výsledok. Môže povedať, že má starnúce obyvateľstvo, mnoho starých ľudí končí v nemocnici a že potrebuje riešenie, ktoré im umožní pokračovať v aktívnom živote doma. Ale nepovie, aké je riešenie. Ľudia sa na to pozrú z rôznych uhlov pohľadu. Z toho vznikne nový systém zdravotnej starostlivosti pre starších ľudí, ale nie je to systém dizajnovaný dopredu.

V strednej Európe máme veľký problém s odpadom. Napríklad Slovensko recykluje len šesť percent komunálneho odpadu. Za štyri roky musí dosiahnuť úroveň 50 percent. Ktoré projekty z obehového hospodárstva podporené zo strany Innovate UK považujete za najúspešnejšie?

Odpad z domácností sa veľmi ťažko rieši. Do veľkej miery je to politický a regulatórny problém. Projekty, ktoré sme podporili, sa venovali najmä priemyslu, ktorý chcel recyklovať, aby získal viac kontroly nad využívanými zdrojmi. Podporili sme projekt Jaguaru Landrover o recyklácii hliníka. Skupina Jaguar Landrover začala s využívaním odpadu, pretože vedela, odkiaľ pochádza, mala nad ním kontrolu a dokázala ho nazhromaždiť. Bolo to veľmi úspešné. Teraz skúmajú možnosť využívať spotrebiteľský odpad ako plechovky a riad z hliníkovej fólie. Ale je to o veľmi jednoznačnej potrebe tej-ktorej firmy.

Recyklácia odpadu z domácností je veľa zložitejšia a závisí skôr od biču ako od cukra.

Recyklácia odpadu z domácností je veľa zložitejšia a závisí skôr od biču ako od cukra. V podstate mi povedia, že ak to neurobím, nezoberú môj odpad. Ak v tom budem pokračovať, dajú mi pokutu. A to majú na starosti miestne úrady. Pretože ak nedosiahnu svoje recyklačné ciele, dostanú pokutu oni. Tak sa to nakopí. Výzvou je, ako najekonomickejšie využiť zrecyklovaný odpad. A stále máme problémy s domácim odpadom. Pretože ľudia použijú nesprávny kontajner, hodia doň kontaminovaný odpad. Veľa sa pracuje na technológiách v oblasti triedenia, zvlášť pre plastový odpad.

Slovensko je veľkým výrobcom automobilov. Jaguár tu postaví fabriku. Na automobilovom priemysle sme naozaj závislí. Má potenciál pre recykláciu?

Automobilový priemysel je celkom pokročilý. Pretože je to v jeho záujme. Musí dodržiavať smernicu o vozidlách po dobe životnosti, ktorá mu dáva povinnosť uistiť sa o opätovnom využití materiálu. A v niektorých prípadoch sa veľmi obávajú o prístup ku kľúčovým surovinám. Dobrým príkladom sú elektrické motory. Zatiaľ čo sa elektrické vozidlá rozširujú, pozorujeme zvýšené využitie magnetov zo vzácnych zemín v rôznych motoroch elektromobilov. Dochádza k nedostatku niektorých surovín, ktoré idú do magnetov zo vzácnych zemín. Takže cena je kolísavá a môže byť veľmi vysoká. Automobilový priemysel má naozaj záujem o recykláciu magnetov zo vzácnych zemín, hliníku a medi z drôtov, z chladiacich systémov a výmenníkov tepla.

Hoci sa to deje v iných sektoroch, v automobilovom sme zatiaľ nevideli opätovnú výrobu. Výrobcovia terénnych vozidiel ako Caterpillar majú dobrý kontinuálny vzťah s ľuďmi, ktorým ich predávajú a ktorí môžu vozidlá vrátiť, takže mnoho súčiastok možno opätovne vyrobiť. Hydraulické systémy, motorové súčiastky a podobne. Deje sa to tam, pretože sa tam vo veľkom robí lízing a udržujú dlhodobé vzťahy medzi spotrebiteľom a dodávateľom. Verím, že aj automobilky uvidia zmysel dlhodobých vzťahov s užívateľmi svojich vozidiel. Potom môžu mať kontrolu nad dopadom a znovu získať materiály po dobe životnosti.

Ak máte len jednu možnosť, ako ľuďom pomáhať, môžete naraziť.

V strednej Európe máme niekedy tendenciu myslieť si, že úloha štátu v inováciách a podpore firiem je znižovať dane. Innovate UK samozrejme financuje výskum. Ale keby ste mali vybrať pre štátnu agentúru ešte jednu úlohu, ktorá by to bola?

Je to niečo, čo ešte len začíname robiť: rozširovať finančnú podporu nad rámec našich možností. Zvykli sme poskytovať granty, teraz sa pozeráme na pôžičky. Malo to úspech v iných európskych inovačných agentúrach, zvlášť vo fínskom TEKES. Vždy treba viac, ako sú naše možnosti. Ak máte len jednu možnosť, ako ľuďom pomáhať, môžete naraziť. Výzvou je oveľa silnejšie zapojenie súkromného sektoru. Firmám, s ktorými sme spolupracovali, sa snažíme sprostredkovať kontakt s rizikovým kapitálom, fondami pre podnikateľských anjelov  a miestnymi fondami. Im povieme, s týmito sme pracovali dva, tri roky; majú dobrý manažment, nápady a produkty; odporúčame vám ich.

Takže vašou úlohou je spájať vynálezcov a investorov.

Áno. Investori sa rozhodnú vždy sami, ale my im aspoň vieme povedať s akousi autoritou, že týchto poznáme. Pretože prechod od grantu, ktorý je o vytváraní produktu, k úspechu na trhu si vyžaduje iný pohľad na firmu. Pri grantoch sa dívame na projekt. Ale investori sa pozrú na celý biznis spôsobom, akým to my nedokážeme. Firmám pomáhame s týmto prechodom. Pre skupiny firiem, ktoré prešli našimi schémami v konkrétnej oblasti, napríklad biomedicínskej, usporiadame stretnutie s panelom investorov. A investori prídu, pretože vo svojom cieľovom sektore sa môžu stretnúť s 12 dobrými firmami.

V konečnom dôsledku máme len zlomok financií v porovnaní so všetkými súkromnými investormi.

Ponúkate im informácie.

Informácie a validáciu. To investorov povzbudzuje k záujmu. Teraz s tým začíname a vyzerá, že to bude fungovať. To znamená, že môžeme mať oveľa väčší dosah, ako nám umožňujú financie na granty. V konečnom dôsledku máme len zlomok financií v porovnaní so všetkými súkromnými investormi.

Briti sa rozhodli, že chcú vystúpiť z Európskej únie. Britskí výskumníci už vyslovili obavy. Obávate sa aj vy?

Áno. Neistota je obrovská. Ešte nevieme, aký bude výsledok a mnohé od neho závisí. V tejto chvíli využívame nástroje ako Horizont 2020 alebo nástroj pre podporu malých a stredných podnikov v prípade firiem, s ktorými pracujeme. Bude to existovať aj v budúcnosti alebo nie? Ešte nevieme.

Na Horizonte 2020 môžu spolupracovať krajiny mimo EÚ.

Áno, ale musia za to platiť. Mnohé závisí od konečnej dohody. Ale v tomto momente je to tak neisté, že pokračujeme, až kým nám nepovedia niečo iné.

Obávate sa o financovanie výskumu vo Veľkej Británii, na ktoré môže mať dopad celková hospodárska situácia.

Nie. Pravda, ak zažije britská ekonomika prudký útlm, je ťažké obhajovať investície a inovácie. Toto je však presne ten čas, kedy ich treba obhajovať. Musíme pokračovať inováciách, aby sme išli vpred. Počas celého zložitého obdobia po krachu v roku 2008 pokračovala Veľká Británia vo financovaní inovácií. Pretože na nich stojí budúcnosť. Dúfam, že to bude pokračovať. Ale závisí to samozrejme od vývoja ekonomiky.