Pri financovaní vedy zo strany EÚ vládne priveľká byrokracia

Olivier Küttel je zároveň riaditeľom Euresearch v Švajčiarsku

Čo Vás podnietilo k vytvoreniu kampane Trust Researchers?

Napriek mnohým pokusom o zjednodušenie narástla v posledných rokoch administratívna záťaž pri získavaní fondov na výskum. Mali sme pocit, že výskumníci by sa k tomu mali vyjadriť, keďže sú používateľmi systému financovania. Doteraz nemali veľmi možnosť poukázať na svoje skúsenosti a potreby ak nerátame určité odborné skupiny.

Koľko výskumníkov a vedcov to podpísalo, a z koľkých krajín?

Začali sme 1. februára a už máme podpisy od viac ako 6700 výskumníkov zo 41 krajín. Našim hlavným cieľom je informovať všetkých výskumníkov, ktorí majú záujem o financovanie európskeho výskumu. Nie je to ľahká úloha. Keď sa už ale o tom dozvedeli, rozšírilo sa to ako požiar a mnohí sa pridali.

Je Vašim hlavným zámerom poukázať na to, že výskumníci trávia príliš veľa času „papierovačkami“ alebo sa tiež snažíte o to, aby boli finančné prostriedky na výskum lepšie dostupné aj pre malé a stredné podniky?

Obe sú dôležité. Akademickí vedci sa sťažujú na čas, ktorí musia stráviť vypisovaním administratívy. Nie sme vôbec proti pravidlám ako takým, ale musia byť rozumné, logické a tak jednoduché ako sa len dá.

V prípade malých a stredných podnikov je situácia ešte horšia. Politickým cieľom Komisie je, aby sa na Rámcovom programe – najznámejšom európskom programe- podieľali malé a stredné podniky 15-timi percentami. Pre ne to však nie je dostatočne atraktívne. Veľká administratívna záťaž a ťažkopádne pravidlá financovanie skutočne komplikujú ich životy. Doba do uzavretia dohody je príliš dlhá – trvá to približne rok- a keď už raz projekt beží, je potrebné stráviť mnoho času podávaním správy o vstupných faktoroch. Jedným z kľúčových elementov ako výrazne zvýšiť účasť malých a stredných podnikov je preto zjednodušenie a zefektívnenie celého procesu.

Zdajú sa Vám sľubné slová eurokomisárky pre vedu, inovácie a výskum Máire Geoghegan-Quinn o znížení byrokracie v prípade FP7 a FP8?

Áno, rozhodne. Táto deklarácia by vlastne mala podporiť snahu eurokomisárky o zjednodušenie pravidiel. Vedomie toho, že tisícky vedcov v Európe si žiadajú zmenu by jej malo zabezpečiť podporu pri zjednodušovaní celého procesu nech k nemu pristupuje akýmikoľvek prostriedkami.

Vôľa novej komisárky je však stále limitovaná pravidlami stanovenými politickými orgánmi. Naša deklarácia žiada Európsky parlament a Radu ministrov o zmenu pravidiel toho, ako sa financuje výskum. Inak povedané, jednoducho nedáva zmysel, aby sa pri financovaní výskumu používali rovnaké pravidlá ako keď sa niekto uchádza o poľnohospodárske dotácie či keď ide o proces verejného obstarávania.

Čo hovoríte na argument, že dohľad je potrebný na to, aby sa zabezpečilo transparentné použitie verejných prostriedkov? Výskumníci sú len ľudia- je dôvera skutočne dosť keď sa jedná o veľké sumy?

Deklarácia nevystupuje proti účtovným pravidlám. Otázkou je, ktoré pravidlá [sú potrebné]. V členských a pridružených štátoch existuje mnoho dobrých príkladov toho ako financovať výskum a ako si zabezpečiť jeho vyúčtovanie pri rozumnom množstve „papierovačiek“ a administratívy. V skutočnosti teraz pracuje niekoľko expertných skupín na hľadaní najlepších spôsobov vyúčtovania.

Spomeňme ešte jeden dôležitý aspekt. Európa sa vždy porovnáva so Spojenými štátmi, Japonskom a Čínou v každom ohľade: vedeckom výkone, inováciách, percentuálnom vynakladaní prostriedkov na výskum a vývoj, čokoľvek spomeniete. Prečo neporovnávame pravidlá aj v tom, ako sa financuje výskum? To je niečo, čo sa môžeme od členských štátov tiež naučiť. Naša petícia je o znovunastavení rovnováhy medzi dôverou a potrebných pravidiel, ktoré by zaručili vyúčtovanie.

Ktoré špecifické zmeny navrhujete? Kedy by sa mali implementovať?

Nemáme potrebné prostriedky na navrhnutie detailných zmien. Naša deklarácia je viac všeobecná. To je spôsob, akým môžeme prispieť k tejto diskusii. Poukazujeme na najdôležitejšie slabiny. Existuje veľa expertných skupín, ktoré sa týmito záležitosťami zaoberajú v potrebných detailoch, vediac, že „diabol spočíva v detailoch“. Nie je nič ťažšie ako zjednodušiť komplexné prístupy, sme si toho vedomí.

Zmeny sa musia odohrať čo najskôr. Komisia vie navrhnúť a navrhne zmeny, ktoré sa budú dať uplatniť v krátkom časovom horizonte. Zmena pravidiel je však politický proces, ktorý si vyžaduje čas. No mali by rozhodne platiť pre FP8.

Čo bude ďalším krokom kampane Trust Researchers? Dúfate v stretnutie s komisárkou, aby ste jej objasnili svoju pozíciu?

Nuž, to by bol dobrý signál pre európsku výskumnú obec. Keďže deklarácia je určená im, dokument poputuje do Európskeho parlamentu a Rade. Uvidíme, čo bude možné a koľko výskumníkov podpíše.