Kríza nesmie ničiť inovácie

Richard Bergström, zdroj: EFPIA

Richard Bergström odpovedal na otázky editora EurActiv.com Jeremyho Fleminga.

Aký vplyv má kríza na farmaceutický priemysel?

Je to priemysel, ktorý zlepšuje zdravie a životy európskych občanov a prispieva k sile európskych ekonomík. Je to odvetvie, v ktorom je Európa svetovým lídrom. Moje odvetvie je v extrémne zložitej situácii. Vzťah medzi neustále sa zvyšujúcim dopytom po zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosťou je vždy výzvou. Dnešná finančná kríza vyvíja na vlády Európskej únie obrovský tlak.

Nie je nevyhnutnosťou, že sa kríza dotkne rozpočtov a farmaceutického priemyslu?

Rozumieme tomu, že krajiny ako Grécko, Írsko, Portugalsko, Španielsko a iné, robia kroky pre stabilizáciu verejných výdavkov a znovunastolenie fiškálnej dôveryhodnosti. Chápeme aj to, že všetky sektory spoločnosti musia k tomu prispieť, a že musíme zaťať zuby. Spolupracujeme s európskymi vládami, aby sme prekonali túto finančnú priepasť. V piatich krajinách (Grécko, Írsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko) prispel farmaceutický priemysel, prostredníctvom zliav a znížením cien vo výške 7 miliárd za roky 2010 a 2011.

Znášajú tieto náklady samotné firmy?

Vlády veľmi silno tlačia na tento priemysel. Jedna z našich členských firiem AstraZeneca ohlásil úsporné opatrenia ich stáli 1 miliardu dolárov v roku 2011. Štyri južné krajiny – Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Grécko – dlžia firmám spoločne viac ako 15 miliárd eur najmä cez nemocnice a regionálnu samosprávu. Samotné Španielsko dlží 6,3 miliardy našim členom  a našťastie uznáva potrebu tento problém riešiť. Meškanie platieb sa stále predlžuje.

Má to nejaké vedľajšie dôsledky?

Európa musí zabezpečiť, aby sa nedostala do situácie, kedy sa bude zameriavať len a len na to, aby získala lieky za čo najnižšiu cenu. To by zničilo stimul pre inovácie a v konečnom dôsledku by to viedlo k zníženiu množstva nových objavov v medicínskom výskume. Dôležitosť tohto odvetvia vzhľadom na zdravie, zdravé starnutie a ekonomický rast je proste príliš veľká na to, aby sme takto riskovali.

Aké riešenia na prekonanie týchto problémov navrhujete?

Musíme si s ostatnými sadnúť za jeden stôl a nájsť priechodnú cestu vpred. Základom je uvedomiť si, že z politickej perspektívy sa jednoducho nemôžeme zamerať na túto krátkodobú krízu. Treba zdvihnúť hlavy a prijať také politiky, ktoré budú naďalej podporovať riskovanie z dlhodobého hľadiska a dlhodobé investičné programy, aby naše deti mohli mať úžitok z inovatívneho farmaceutického priemyslu a to takým spôsobom, akým sme my profitovali z dlhodobých rozhodnutí, ktoré boli prijaté 20, 30 alebo 40 rokov dozadu.

Konkrétnejšie. Ako to dosiahnuť?

Znamená to, že ak je nutné škrtať v zdravotníckom sektore, tak by sa to malo dotknúť všetkých oblastí zdravotníckych výdavkov a celého farmaceutického reťazca. Úspory by sa mali zamerať na nepatentový sektora, aby sa mohlo pokračovať v inováciách – v hľadaní nových a lepších liečiv a liečebných postupov. Zároveň by sme mali nájsť spôsob, ako zabezpečiť, aby sa dôsledky prijatia mimoriadnych opatrení v Grécku a v ostatných zadlžených krajinách na zvládnutie krízovej situácie, nerozšírili aj do ďalších krajín prostredníctvom nástrojov ako je medzinárodné referencovanie liekov. Krajiny sa tým iba snažia skopírovať nižšie ceny, ktoré sú niekde inde.

Ako dlho bude tento priemysel spolupracovať s vládami, ktoré mu neplatia?

Investori sa pýtajú mojich spoločností prečo naďalej zásobujú zákazníkov, ktorí neplatia. Finančné médiá sa pýtajú koľko toho dokáže tento priemysel ešte zniesť. Sme si vedomí našej zodpovednosti za pacientov a európskych občanov. Musíme však spoločne zabrániť situácii, kedy by sa niektoré spoločnosti museli z niektorých trhov stiahnuť. Chceme, aby všetci európski pacienti mali úžitok z toho, čo ponúkame.