František Gahér: Vedomostná spoločnosť nie je firma produkujúca vyšší zisk

Doc. PhDr. František Gahér, CSc.

  • Vo svojom príspevku na konferencii ste hovorili o dôležitosti „výskumných univerzít“. Ako môžu prispievať k vytváraniu poznatkovo orientovanej spoločnosti?

Európska únia pochopila úlohu výskumných univerzít a považuje ich za motor vedy a výskumu pre budúce obdobie. Veľmi rád citujem slová nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Stevena Weinberga, ktorý povedal, že bez výskumných univerzít by sa Američania živili pestovaním sójových bôbov a sprevádzaním nemeckých a japonských turistov Veľkým kaňonom. Jadro vedy a výskumu, čo je motorom pre vedomostnú spoločnosť, má byť práve na výskumných univerzitách.

  • V čom sú špecifické? Čím sa líšia od výskumných inštitútov, či iných univerzít?

Od výskumných inštitútov sa líšia tým, že robia aj vzdelávanie. Veda nie je oddelená od vzdelávania. Súčasne sú ich hnacím motorom často študenti tretieho stupňa, teda doktorandi. Práve to je dôležité – prepojenosť vzdelávania a vedy.

  • Malo by sa to isté uplatňovať aj na Slovensku? Koľko univerzít je pripravených stať sa výskumnými?

V zákone je to už dávno napísané, no žiaľ sa to zatiaľ nenaplnilo. Som presvedčený, že výskumnými univerzitami by sa mohlo na Slovensku stať asi päť univerzít. Mali by byť financované a podporované špeciálnym spôsobom. Bolo by to v prospech celého Slovenska.

  • Výskum, vývoj, inovácie sú často spájané skôr s technickými a prírodnými vedami. Kde je miesto spoločenskej vedy? Je dôležitá pre vytváranie vedomostnej spoločnosti?

Vedomostná spoločnosť nie je o tom, že sa vytvorí moderná firma, ktorá bude produkovať vyššie zisky. Musí rozvíjať aj hodnotové vedomie jednotlivcov.

Osobne stojím jednou nohou na každej strane – mám vyštudovanú aj fyziku, nie len filozofiu. A robím logiku, ktorá je na rozmedzí. Vedomostná spoločnosť nie je o tom, že sa vytvorí moderná firma, ktorá bude produkovať vyššie zisky, ako doteraz, ako iné firmy. Musí rozvíjať aj hodnotové vedomie jednotlivcov. Hodnotou nie sú peniaze. Preto treba podporovať posilňovanie úlohy spoločenských vied, pre výchovu k hodnotám.

O vede, výskume, inováciách, ich mieste v spoločnosti a popularizácii výsledkov hovoril Týždeň vedy na Slovensku 2006. Jedným zo záverečných hlavných podujatí bola národná konferencia: „Formovanie budúcnosti Slovenska: Výskum a vývoj ako jeden z pilierov vedomostnej spoločnosti“