2025: Svetu výskumu budú vládnuť Čína a India

Nové mocnosti na východe

Čína a India budú globálnymi veľmocami výskumu a vývoja, budú ovládať asi 20% svetových investícií do výskumu, čo je viac ako dvojnásobok oproti súčasnosti, píše sa v správe "The World in 2025".

Správa má podnadpis "Rastúca Ázia a sociálne-ekologická tranzícia", financovaná bola 7. rámcovým proframom pre výskum a vývoj (7RP). Tvrdí, že sa Ázia stane hlavnou destináciou pre firemné investície do výskumu a vývoja.

Predpovedá, že sa súčasný trend "úniku mozgov" – odchodu perspektívnych vedcov a výskumníkov z periférnych krajín na inštitúty a univerzity anglo-saského sveta – zmení na výváženejšiu cirkuláciu mladých výskumníkov medzi rozličnými regiónmi sveta.

V roku 2025 bude v zahraničí študovať 645 000 čínskych a 300 000 indických študentov, narásť má však aj počet študentov z EÚ v Číne.

Správa nevyznieva pre Európu, ktorej lídri proklamujú vytváranie "vedomostnej ekonomiky", pozitívne. V nových odvetviach, ako informačné technológie a biotechnológie, EÚ ešte viac zaostane za USA.

Neistejší svet

Analýza predpovedá viac krízvých situácií. Dramatický nárast populácie v Ázie výrazne zvýši tlak na zdroje energie, vodu, potraviny a nerastnú suroviny. Číne hrozia vážne environmentálne krízy, ako aj sociálne problémy spôsobené zhoršujúcou sa sociálnou nerovnosťou.

Rastúce napätie zvyšuje hrozbu konfliktov. Expertná skupina tvrdí, že riziko vojen bude najvyššie v rokoch 2010-2020, kedy nastanú "silné turbulencie".