7. rámcový program je pre slovenských vedcov zatiaľ vysokou latkou

Zdroj: TASR

Základným kritériom pre projekty je kvalita vedeckého zámeru, povedal na Informačnom dni k 7. rámcovému programu Stanislav Sipko, predseda Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). Keďže v rámci programu neexistuje žiadna národná alokácia, vedci musia obstáť v celoeurópskej konkurencii.

Financovanie 7. Rámcového programu sa zameriava viac na proces ako infraštruktúru, na rozdiel od štrukturálnych fondov, hovorí Sipko. Podmienkou účasti je vytvoriť konzorcium, v ktorom budú zahrnuté aspoň tri rôzne štáty. V porovnaní so štrukturálnymi fondmi majú však výhodu vo výrazne nižšej miere byrokracie.

Sipko vysvetľuje, že nie je ľahké získať tieto projekty. Na druhej strane ich získanie znamená domácu, ako aj zahraničnú prestíž.

Slovensko je v úspešnosti získavania týchto projektov z pomedzi členských štátov EÚ tretie od konca. Horšie je na to už len Rumunsko a Poľsko. Problém je aj to, že úspešnosť Slovenska v posledných rokoch skôr klesá.

Viac ako polovicu projektov zo Slovenska získala Bratislava. Za nimi nasledujú Košice. Prešovský kraj sa môže pochváliť len piatimi účasťami, pritom ani jedna nepochádza z akademického sektora.

Najúspešnejšie univerzity sú už tradične trojica Komenského univerzita, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach. Vyššiu účasť z výskumných inštitúcií zaznamenáva len Slovenská akadémia vied.

SOVVA spustila k 7. rámcovému programu informačnú internetovú stránku www.7rp.sk. Návštevníci môžu na nej nájsť informácie k štruktúre programu, formách poskytovanej podpory, možnosti zapojenia sa do riešenia projektov, kontakty na národné kontaktné body a národných delegátov, ktorí poskytnú detailnejšie informácie k jednotlivým špecifickým programom a výzvam.

Európska komisia počíta v budúcnosti s integráciou doterajších programov na podporu výskumu do jedného nástroja pod názvom Horizont 2020 (Horizon 2020). Financovaný má byť z časti rozpočtu „Inteligentný a udržateľný a inkluzívny rast“ a sleduje priority stratégie Európa 2020. 

Horizont spojí Siedmy rámcový program (FP7), inovačné aspekty Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a príspevok k Európskemu inštitútu inovácií a technológií (EIT).

Počíta s rozpočtom 80 miliárd eur. Európska komisia predpokladá, že do roku 2030 by sa táto investícia mala premietnuť do rastu HDP celej Európskej únie o 0,92 %.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.