Airbnb a Uber varujú pred obmedzovaním zdieľanej ekonomiky

Protest proti zdieľanej taxislužbe, (zdroj: DAVID HOLT/Flickr)

Skupina 47 poskytovateľov služieb zdieľanej ekonomiky svoj list Európskej únii adresovala Markovi Ruttemu, premiérovi predsedajúceho Holandska.

Spoločnosti ako Airbnb, Uber a TaskRabbit hľadajú v únii spojenca proti limitujúcim národným legislatívam. V liste argumentujú, že ich práve činnosť prispieva k udržateľnému hospodárskemu rastu: „Tieto nové metódy lepšie využívajú zdroje, čo umožňuje lepšie rozdelenie ponuky a dopytu, vytvára nové zdroje príjmov, podporuje mikropodnikanie, flexibilnú pracovnú dobu, ponúka väčší výber na trhu a pohodlie.“

Takmer päťdesiati signatári výzvy ocenili, že európska stratégia pre jednotný digitálny počíta aj s podporou „vyváženého rozvoja“ kolaboratívnej ekonomiky. Európska komisia sama odhadla, že príjmy odvetvia zahŕňajúceho partnerské financovanie, online zamestnávanie či spoločné využívanie vozidiel do roku 2025 vzrastie z 13 miliárd eur na 300 miliárd.

Zdieľaná ekonomika zároveň vytvára napätie vo vzťahu k existujúcim poskytovateľom tovaru a služieb. Problematická je aj vízia fragmentovaného trhu, čo by mohlo urýchliť hľadanie riešení na nadnárodnej úrovni.

Komisia plánuje vypracovať európsky program v oblasti kolaboratívnej ekonomiky vrátane usmernení týkajúcich sa toho, ako sa existujúce právo EÚ vzťahuje na podnikateľské modely kolaboratívnej ekonomiky.

Častou výhradou odporcov zdieľaných služieb je fakt, že veľakrát pôsobia v oblastiach, ktoré sú pre dobro zákazníkov regulované. Typickým príkladom sú licencované taxislužby, ktoré vo viacerých európskych krajinách zviedli úspešný o zákaz svojho konkurenta.

Protesty proti dopravnej službe Uber stále prebiehajú vo viacerých európskych mestách. V stredu podobný protest zablokoval centrum Londýna.