Ako ďalej s európskou inovačnou stratégiou?

Prvý znak omeškania sa prejavil tento mesiac počas híringu dezignovaného talianskeho komisára pre oblasť priemyslu Antonia Tajaniho. Ten naznačil, že to môže trvať ešte šesť mesiacov kým dôjde k jeho zverejneniu. „Letné mesiace“ sú oveľa realistickejšie, čo sa konečného termínu týka, povedal. Zároveň spolu s ostatnými eurokomisármi prestal hovoriť o chystanom dokumente ako o „zákone“ a namiesto toho o ňom referujú ako o „akčnom pláne“ či o „stratégii.“

Už pred Vianocami pritom pripravovatelia celého návrhu priznali, že názov Európsky inovačný zákon sa pravdepodobne v konečnej verzii zmení.  

Niektorí pôvodne dúfali, že tento zákon bude podobný Zákonu o malých podnikoch (SBA), ktorý v sebe zahŕňa niekoľko legislatívnych elementov a zároveň aj pomocných princípov na podporu malých spoločností.

Premýšľanie o zodpovednosti za inovácie

Posun termínu zverejnenia dokumentu súvisí aj s oneskoreným vymenovaním novej Komisie a zmenami, ktoré budú nasledovať – Máire Geoghegan-Quinn sa stane prvou komisárkou EÚ pre inovácie.

Tá počas svojho híringu v Parlamente prezradila, že bude predsedať skupine eurokomisárov, ktorých portfólio sa dotýka oblasti inovácií a očakáva sa, že bude mať posledné slovo pri dokončovaní a implementovaní nového inovačného akčného plánu. Toto by malo napomôcť vnímať oblasť inovácií v širšom zábere ako by tomu bolo, keby sa vývoju stratégie venovali len eurokomisári s obchodným portfóliom.

Existujú náznaky, že nový dokument sa bude dotýkať aj patentovej reformy, verejného zaobstarávania, rizikového kapitálu, zelenej ekonomiky či nedostatkov v oblasti zručností.

Oddialenie zverejnenia dokumentu pravdepodobne umožní, aby sa tam zapracovali aj návrhy Veľvyslanca pre oblasť kreativity a inovácií. Ten zdôrazňoval potrebu rozvíjania kreativity v tomto odvetví a dôležitosť dizajnu. Navrhol tiež, aby sa štrukturálne fondy využívali na poslinenie investícií do výskumu. Návrh počas híringu podporila aj dezignovaná komisárka pre inovácie Máire Geoghegan-Quinn.