Americké biobanky presúvajú výskum do EÚ

Európske krajiny chcú silne konkurovať biotechnologickému sektoru v USA, ktorý je prísne regulovaný, potvrdil zdroj blízky biotechnologickému priemyslu. Americké biobanky čelia v súčasnosti silnému politickému a eticko-spoločenskému tlaku, preto sa čoraz viac z nich rozhoduje vykonávať výskum v Holandsku a Luxembursku, ale i v ďalších krajinách EÚ.

Európski lídri sa dohodli, že pan-európskym výskumným zámerom biobánk ponúknu výniky z DPH a súčasne sú pripravení priznať im špeciálny právny štatút. Cieľom je, aby sa do biotechnologických projektov v Európe zapájalo čoraz viac špičkových vedcov.

Európska únia čelí častej kritike, že vedcov zaťažuje neprimeraným bremenom byrokracie. Dnes sa však zdá, že európske prostredie praje biobankám viac, než americké.

Pokiaľ ide o právne a etické úpravy výskumu biologického materiálu, v rámci EÚ existuje 27 odlišných národných legislatív. Najväčšiu voľnosť biobankám ponechávajú tradične severské krajiny.

Víťazstvo Holandska

Jednotlivé štáty EÚ medzi sebou zápasia, kto z nich sa stane najväčším centrom biobánk. Napríklad holandské konzorcium nedávno porazilo rakúsku ponuku a stalo sa víťazom v procese rozhodovania, v ktorej krajine sa vybuduje BBMRI – Európska infraštruktúra biobánk a biomolekulárneho výskumu. BBMRI bude fungovať v rámci zvýhodneného daňového režimu.

Podľa pravidiel pre paneurópske projekty môže mať i BBMRI sídlo len v jednej členskej krajine. Holandská ponuka porazila rakúsku i napriek faktu, že aktivity BBMRI koordinuje predovštkým Kurt Zatloukal z Lekárskej univerzity v rakúskom Grazi.

Holandská vláda podporila projekt sumou 22,5 mil. Eur. Prostriedky sa použijú na vybudovanie infraštruktúry biobánk, do ktorej sa zapojí osem univerzitných lekárskych centier a niekoľko ďalších výskumných inštitúcií.

Zámerom siete biobánk je vytvoriť systém s harmonizovanými pravidlami a s istými štandardmi kvality, pokiaľ ide o prístup k biologickým materiálom.

Vláda v Holandsku sa netají odhodlaním spraviť z krajiny svetové centrum výskumu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o plány podpory národnej výskumnej infraštruktúry, biobanky majú prioritu. Vyššej finančnej podpore sa môžu tešiť najmä počas nasledujúcich troch rokoch.

Luxemburský konkurent

Holandsko nie je bez konkurencie. Ďalším silným hráčom na poli biomedicínskeho výskumu je susedné Luxembursko. Tamojšia vláda vyčlenila z verejných zdrojov 140 mil. eur na podporu 5-ročného výskumu, ktorý organizuje spoločne a arizonským biotechnologickým gigantom TGen.

IBBL – Integrovaná luxemburská biobanka – je kľúčovým prvkom celého tamojšieho biomedicínskeho výskumu. Jej činnosť sa zameriava najmä na diagnostikovanie bioznačiek.

TGen a luxemburskí vedci tiež spoločne vyvíjajú softvér, ktorý pomôže mapovať spojitosť medzi liečbou pacienta a vzorkami jeho tkanív. Banka na uskladnenie tkanív bude súčasne národným depozitárom vzoriek krvi, sér, slín, nádorov a iných tkanív. Prístup k ním budú mať vedci z celej Európy.

Politická podpora pre luxemburský projekt

Za spoločný projekt Luxemburska a americkej spoločnosti TGEn loboval i americký senátor John McCain. Luxembursko navštívil v tejto veci v marci. McCain, ktorý je v Senáte jedným z dvoch arizonských zástupcov a v posledných prezidentských voľbách kandidoval za Republikánsku stranu, sa osobne stretol s viacerými vysoko postavenými predstaviteľmi biotechnologického sektoru.

Jeannot Krecké, luxemburský minister pre hospodárstvo a zahraničný obchod, recipročne navštívil Arizonu a stretol sa s predstaviteľmi firmy TGEn. Na stretnutí sa rozhodlo, že sídlom IBBL bude nová budova v campuse luxemburského Verejného výskumného centra zdravia.

Výkonným riaditeľom IBBL sa stal Robert Hewitt, ktorý v blízkej budúcnosti zloží tím 70 ľudí. Hewitt, ktorý už má na konte založenie a rozvoj biobánk v Anglicku a v Saudskej Arábii, vyhlásil, že Luxembursko poskytlo projektu „štedrú vládnu podporu“, zatiaľ čo TGen mu pomôže stať sa svetovým centrom.