Aplikácie zažívajú boom

Zdroj: TASR

„Odvetviu“ aplikácií sa v EÚ darí. Podľa Európskej komisie zamestnáva viac ako milión ľudí a očakáva sa, že jeho hodnota dosiahne v najbližších piatich rokoch výšku 63 miliárd eur.

Veľká časť príjmov v tomto odvetví prichádza z nákupov uskutočnených spotrebiteľmi cez aplikáciu, vďaka ktorým môžu spotrebitelia získať prístup k špecifickému obsahu alebo funkciám aplikácie. Ide o tzv. nákupy „in-app.“

Komisia tvrdí, že na to, aby mohol takýto biznis v oblasti aplikácií napredovať, musia ľudia aplikáciám v provom rade dôverovať.

V súčasnosti je viac ako 50 % online hier na trhu v EÚ ponúkaných v reklamách „bezplatne“ napriek tomu, že často súvisia s dosť vysokými poplatkami za nákupy v rámci aplikácie.

Spotrebitelia si často poriadne neuvedomujú, že prichádzajú o peniaze, pretože ich kreditné karty sú zaťažené platbou automaticky.

Reklama „bezplatne stiahnuteľných“ hier, ktorých hranie nie je „zadarmo“, oslovuje najmä deti.

Komisia hovorí, že na základe sťažností z celej Európy pripravila stretnutie so zástupcami štátnych orgánov na ochranu práv spotrebiteľov a veľkých technologických firiem.

Komisia od nich žiadala, aby sa stanovenom časovom horizonte zaviazali problémy riešiť.

V únii sa už zaktivizovali niktoré štátne orgány na ochranu spotrebiteľov. Ich spoločnú dohodu o uplatňovaní príslušných pravidiel ochrany spotrebiteľov v oblasti aplikácií kooridnuje úrad dánskeho ombudsmana pre záležitosti spotrebiteľov.

Tohtotýždňového stretnutia s Komisiou sa zúčastnili zástupcovia z Francúzska, Spojeného kráľovstva, Talianska, Belgicka, Luxemburska a Litvy, ako aj členovia siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC), ktorá má na starosti otázky ochrany práv spotrebiteľov v rámci EÚ.

Medzi štyri najdôležitejšie témy dikusie patrili: 

  • hry prezentované ako „bezplatné“, by nemali pred spotrebiteľmi skrývať skutočné náklady, ktoré s nimi súvisia,
  • hry by nemali obsahovať odkazy, ktoré priamo nabádajú deti, aby čokoľvek kupovali alebo presviedčali dospelú osobu, aby tak urobila za nich,
  • spotrebitelia by o možných poplatkoch mali byť riadne informovaní a úhrady za nákup by nemali prebiehať v režime automatického nastavenia úhrady bez výslovného súhlasu spotrebiteľov,
  • predajcovia by mali poskytnúť emailovú adresu, aby ich spotrebitelia mohli kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností.

Pozície

Podpredsedníčka EK Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, v tejto súvislosti uviedla: „Európske odvetvie aplikácií ma úžasný potenciál tak vytvárať pracovné miesta a hospodársky rast, ako aj skvalitňovať náš každodenný život prinášaním inovatívnych technológií. Aby toto odvetvie mohlo svoj potenciál využívať, musí si získať dôveru spotrebiteľov v nové produkty. Zavádzanie spotrebiteľov je jednoznačne zlý obchodný model, ktorý je navyše v rozpore s duchom pravidiel EÚ týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa“