APVV zverejnila novú výzvu

zdroj europa.eu

Cieľom výzvy je podľa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prostredníctvom súťaže a konkurencie zvýšiť kvalitu vedy a výskumu.

Výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa obsahového zamerania projektov. Ich ciele, ako ak vecnú náplň si určuje žiadateľ. Na jeden projekt môže agentúra poskytnúť sumu najviac 250 000 eur.

„Táto výzva je dôkazom toho, že pre vedu a výskum nestačia len dobré nápady a tímy odborníkov, ale aj financie, ktoré sú kľúčovou esenciou ďalších úspechov,“ zdôrazňuje minister Dušan Čaplovič.

APVV zverejňuje výzvy každoročne. Tento rok to urobila pomerne neskoro, na čo upozornil napríklad Akademický senát (AS) Univerzity Komenského vo svojom vyhlásení k situácii vo financovaní vedy na Slovensku.

AS vo vyhlásení taktiež žiada navýšiť objem prostriedkov alokovaných na projekty VEGA a KEGA v roku 2013, obnoviť účelovú finančnú podporu realizácie projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce z „inštitucionálnej“ zložky financovania vysokých škôl, ale aj posilniť dôraz na kvalitu pri rozdeľovaní neúčelovej dotácie vysokým školám.  

Viacerí odborníci upozorňujú na poddimenzovanú úroveň financovania vedy a výskumu. Aj z rozpočtu na rok 2012 je zrejmé, že až 60 % výdavkov na vedu v tomto roku ide z eurofondov.

Žiadosti v rámci aktuálnej výzvy APVV môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja do 21. januára 2013. Oprávnenými žiadateľmi môže byť aj Slovenská akadémia vied, vysoké školy a každý ďalší subjekt, ktorý disponuje osvedčením o spôsobilosti realizovať výskum a vývoj.

Začiatok riešenia projektov podporených v rámci tejto výzvy je 1. október 2013. Maximálna dĺžka riešenia projektu je 48 mesiacov.