Barroso bude mať prvú komisárku pre inovácie

José M. Barroso, staronový predseda Komisie, položil pri rozdeľovaní portfólií väčší dôraz na tvorivosť. V Európskej komisii bude po prvýkrát i komisár pre inovácie; k tomuto portfóliu sa pripojí i oblasť výskumu.

Historicky prvou komisárkou pre inovácie sa stane írska nominantka Máire Geoghegan Quinn. Jednou z jej prvých úloh bude i úspešný priebeh legislatívneho procesu a schválenie návrhu tzv. zákona o inováciách.

Predseda Komisie v posledných mesiacoch viackrát zopakoval, že post komisára pre inovácie je kľúčový, pretože inovácie sa stávajú čoraz dôležitejšou agendou EÚ a jej inštitúcií.

Ann Mettler, výkonná riaditeľka bruselského think-tanku Lisbon Council, hovorí, že komisár pre inovácie ako nový post nie je veľmi prekvapujúci, pretože toto portfólio presahuje viacero agend, ktoré dnes riešia rôzne oddelenia Komisie.

„Je dôležité, aby nová komisárka stelesňovala inovácie v rámci Komisie a aby spochybnila konvenčné poznatky,“ hovorí Mettler.

Jednou z nateraz nezodpovedaných otázok zostáva, ako bude nové samostatné portfólio koexistovať a ovplyvňovať sa s podnikateľským portfóliom, zvlášť s činnosťou DG Podnikanie, ktoré v súčasnosti pracuje na návrhu zákona o inováciách.

Ann Mettler hovorí, že vytvorenie samostatného inovačného portfólia netreba vnímať ako vnútorný boj v rámci Komisie. Analytička sa skôr domnieva, že pokiaľ pôjde o agendu presahujúcu do viacerých oblastí, noví komisári sa k nej postavia ako k „zdieľanému vlastníctvu“.

„Starý bojový prístup je antitézou inovácie,“ zdôrazňuje Mettler. Podľa nej, ani zákon o inováciách nepredstaví len jedna osoba, ale pôjde o výsledok spolupráce medzi komisárkou pre inovácie, ďalšími komisármi, priemyselníkmi a podnikateľmi.

Pokiaľ ide o Európsky inštitút inovácie a technológie (EIT), Komisia sa dohodla, že bude spadať do portfólia vzdelávania. Na druhej strane, možno predpokladať, že na chod EIT bude mať i napriek tomu významný dosah komisárka Quinn.

EIT je jedným z projektov, ktoré si Barroso vzal za svoje. Výber prvého poznatkového a inovačného spoločenstva (KIC) by sa mal oznámiť 16. decembra.