Belgické predsedníctvo sa zameria na inovácie

Práve Plánu pre výskum a inovácie budú lídri EÚ venovať na summite v jeseni najväčšiu pozornosť, pričom dôraz sa bude klásť pravdepodobne na duševné vlastníctvo, financovanie výskumu, verejné obstarávanie, či inovačnú infraštruktúru.

Konečná verzia plánu by mala byť potom schválená na nasledujúcom summite v decembri, čo členským štátom a tamojším aktérom poskytne dostatok času na detailné preštudovanie správy.

Pôjde o prvý summit, ktorý je venovaný inovačnej politike. Stále pretrvávajúca nestabilita v eurozóne by však mohla zapríčiniť, že sa inovácie dostanú až na koniec programu- rovnako ako sa to stalo so stratégiou EÚ 2020, ktorá musela nakoniec ustúpiť na jarnom summite do úzadia kvôli situácii v Grécku.

Eurokomisárka pre výskum a inovácie Máire Geoghegan- Quinn a jej tím na stratégii pracuje už od jej nástupu do funkcie. Stále však nie je jasné, z akých zdrojov sa bude financovať jej napĺňanie.

Obnovenie konkurencieschopnosti ako hlavná priorita

Belgicko je spolu so Španielskom a Maďarskom súčasťou „tria“ predsedníckych členských krajín EÚ, ktoré od začiatku roka 2010 po dobu 18 mesiacov riadia agendu EÚ. Belgicko si pritom ako prioritu určilo práve inovácie. Stredobodom ich úsilia bude najmä pokrok v zavedení spoločného európskeho systému patentovania, či dokončenie vnútorného trhu, uvádza správa bývalého eurokomisára pre hospodársku súťaž Maria Montiho. Predsednícke trio si navyše už dávnejšie ako jeden z cieľov stanovilo rozvoj kľúčových oblastí (napríklad eZdravie, recyklovanie, biologické produkty, či Obnoviteľné zdroje) a boj s falšovaním tovarov. Očakáva sa, že Belgicko bude jednať v súlade s týmto plánom.

Na jesennom summite sa zasa bude venovať zvláštna pozornosť výskumu a vývoju, keďže v tom čase budú členské štáty podpisovať individuálne záväzky v oblasti financovania výskumu a vývoja. Komisia na jednotlivé vlády tlačí, aby v priemere vyčlenili na túto oblasť tri percentá HDP, ale pokročilejšie štáty budú mať pravdepodobne vyššie ciele ako tie, ktoré priemer EÚ len dobiehajú. Diplomatické zdroje totiž potvrdili, že vlády trvajú na tom, aby cieľ tri percentá HDP neplatil pre všetky štáty EÚ.