Bez matematiky bude EÚ stratená

„Európa potrebuje viac vysoko zručných, kvalifikovaných a motivovaných jednotlivcov, ktorí by mohli posúvať hranice technológií a zvyšovať hospodársky rast a zamestnanosť,“ povedal predseda Európskej komisie, José Manuel Barroso. Jeho slová zazneli 2. októbra počas privítania podnikateľov, ktorí zasadli za Európsky okrúhly stôl priemyselníkov (ERT).

Pre európsky priemysel sú kľúčovými predovšetkým matematika, prírodné a technické vedy. Barroso s odkázaním na ne dodal: „Potrebujeme prispôsobiť naše systémy vzdelávania a tréningu tak, aby produkovali zručnosti, aké sa vyžadujú pre zamestnanie.“ Návod, ako to dosiahnuť, vidí v komunikácii medzi vzdelávacími inštitúciami a súkromnými firmami. Uzatvára, že treba „zabezpečiť, aby kurikulum spĺňalo požiadavky zamestnávateľov“ a, súčasne, aby sa predstavy študentov dali „jednoduchšie transformovať na hospodárske a sociálne hodnoty.“

Leif Johansson, podpredseda ERT a výkonný riaditeľ skupiny Volvo, povedal, že zúčastnené firmy majú záujem podporovať školy v Európe, učiteľov a univerzity. Podľa neho je dôležité „zasadiť matematiku, prírodné vedy a technológie do zmysluplného životného a kariérneho kontextu, poskytnúť životné príklady a neustále informovať učiteľov o kariérnych [možnostiach].“ Sľúbil, že takéto angažovanie sa firiem bude „dlhodobé.“

Podľa Komisie je vzdelávanie kľúčovým pre tvorbu inovácií. Očakáva sa, že do roku 2020 vznikne v EÚ približne 20 mil. pracovných miest, ktoré budú určené pre vysokokvalifikovaných odborníkov. Expertná skupina EK už v uplynulom roku vo svojej správe odporučila, aby európske školy motivovali budúce generácie práve k voľbe matematiky, prírodných a technických vied. Skupina vyzvala, aby sa európske školstvo preorientovalo z tradičného, deduktívneho spôsobu výučby na metódy založené na hľadanie odpovedí na výskumné otázky („učenie sa prácou“). Podľa expertov, takto možno bojovať proti upadajúcemu záujmu mladých ľudí o vedu.