Biohospodárstvo: Ako odomknúť jeho potenciál?

biohospodárstvo

Bratislava Bioeconomy Conference 2016, zdroj: EurActiv.sk

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Biohospodárstvo

Regióny sú kľúčové. To je hlavný odkaz bratislavskej konferencie o biohospodárstve, ktorú v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (NPPC).

„Biohospodárstvo je dnes nutnosť, nie len jedna z možností ako efektívne a udržateľne využívať biomasu a obnoviteľné zdroje,” vyhlásila na úvod konferencie ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Do zavádzania stratégie udržateľného biohspodárstva v Európe je podľa nej potrebné rovnomernejšie zapojiť práve regióny, keďže môžu z biohospodárstva najviac vyťažiť. Ide aj o Slovensko.

Čo je biohospodárstvo?

Pod biohospodárstvo spadajú všetky odvetvia hospodárstva, ktoré využívajú obnoviteľné biologické zdroje zo zeme a mora, ako aj biologický odpad na produkciu potravín, krmiva, biomateriálov a energie.

S neustálym rastom celosvetovej populácie sú prírodné zdroje čoraz viac ohrozené. Neudržateľná je aj globálna závislosť na fosílnych palivách, ktorá navyše ohrozuje životné prostredie.

V roku 2012 preto Európska komisia predstavila stratégiu pre udržateľné biohospodárstvo, ktorej cieľom je podporiť inovatívne a udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov v Európe.

Nevyužitý potenciál

Svoje stratégie odvtedy prijalo niekoľko členských štátov a regiónov EÚ. Stredná a východná Európa však zaostáva. „Potenciál pre biohospodárstvo je tu pritom úplne najväčší,“ poznamenal riaditeľ sekcie Európskej komisie pre biohospodárstvo John Bell.

Udržateľné biohospodárstvo podľa neho nemôže zostať len špecialitou vybraných krajín. Musí sa stať európskou a celosvetovou normou.

Potrebná je spolupráca

V súčasnosti prebieha revízia európskej stratégie biohospodárstva. Konferencia v Bratislave nadviazala na aprílové stretnutie zainteresovaných strán v Utrechte ako aj na nedávny biohospodársky kongres v poľskom meste Lodž.

„Menej emisií, šetrné obhospodárovanie pôdy, kvalitné potraviny s biohodnotou, využitie odpadov, to sú témy dneška,“ povedala pre EurActiv.sk generálna riaditeľka NPPC Dana Peškovičová.

Pri riešení týchto tém musia podľa nej spolupracovať všetky zainteresované strany, od výskumníkov, cez agropodnikateľov, až po samotné regióny.

Ako zapojiť verejnosť?

Podľa Charliny Vitchevovej zo Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) musí byť jednou zo zainteresovaných strán aj občianska spoločnosť. „Musíme byť udržateľní nielen kvôli nasledujúcim generáciám, ale aj kvôli tej našej,“ varovala.

Občania vytvárajú dopyt, ktorý priemysel dotlačí k tomu, aby si zvolil síce nákladnejšie riešenia, ale zároveň  tie, ktoré si želá verejnosť. Verejnosti ale často chýba ucelená predstava o biohospodárstve. Jej dopĺňanie je tiež jednou z úloh tretieho sektoru, dodala aktivistka Meadhbh Bolgerová.

Hrozí kolonizácia vidieka?

Niektoré postupy, ktoré sa dnes zaraďujú k biohospodárstvu sú známe už stovky rokov, napriek tomu tu zostáva nevyužitý potenciál. Vidiecke oblasti zápasia s vyľudňovaním a Európska únia je v tomto ohľade kontraproduktívna, myslí si generálny tajomník farmárskej lobby COPA-COGECA Pekka Pesonen.

Ako príklad použil Belgicko, kde sa strácajú malé a stredné poľnohospodárske podniky. Pýta sa preto, či sa takto podarí priniesť výhody komunitám. Pesonen nadhodil jednu z mála kontroverzných tém. Obáva sa, že vidiek kdekoľvek v Európe môžu „kolonizovať“ väčšie, mnohokrát nadnárodné podniky.

Na druhej strane, spolupráca verejnej správy a inovatívnych podnikov funguje dobre. Generálna tajomníčka združenia EuropaBio Nathalie Mollová to potvrdila: „Ak prijmete nejaký nástroj, tak funguje. Je to len o odvahe.“

 

http://euractiv.sk/clanky/veda-a-inovacie/bioekonomika-je-novou-vyzvou-pre-europu-016108/

http://euractiv.sk/rozhovory/potravinarstvo/za-malo-penazi-nemozeme-ocakavat-nobelovu-cenu/

 

ČÍTAJTE AJ .PDF ŠPECIÁL BIOHOSPODÁRSTVO NA SLOVENSKU >>>