Blížiaca sa reforma má posilniť dôveryhodnosť internetu

Věra Jourová (zdroj: Európska komisia)

Prvé kolo tzv. trialógu medzi Európskou komisiou, Radou EÚ a Európskym parlamentom prebehlo týzdeň po tom, ako Rada po troch rokoch schválila spoločnú pozíciu. Do októbra sa uskutoční ešte 8 podobných stretnutí. Po ich by mal byť k dispozícií hotový text.

Vyjednávači sú optimistickí. Tvrdia, že 6 mesiacov bude na dohodu stačiť. Jan Philip Albrecht (Zelení/EFA), spravodajca reformy v EP, vyhlásil, že pri pohľade na tri dostupné texty verí v dosiahnutie úrovne ochrany údajov, ktorú žiadala už smernica z roku 1995. Medzi sporné miesta aj naďalej patrí spracovávanie dát na iné účely, než užívatelia pôvodne odsúhlasili, a sankcie.

Práve kvôli prísnym postihom za priestupky má viacero členských štátov výhrady k navrhovaným zmenám. 8 krajín, vrátane Holandska, Írska či Veľkej Británie, v liste predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi varuje pred prílišným obmedzovaním podnikov.

Ciele sú pre všetkých rovnaké

Nahrádzanie smernice (95/46/EHS) prebieha od predstavenia legislatívnych návrhov Komisie (nariadenie a smernica) v roku 2012. Za tri roky sa k nim objavilo 4000 pozmeňujúcich návrhov.

Reforma má podľa všetkých zainteresovaných strán spoločný cieľ, povedal o trialógu lotyšský minister spravodlivosti Dzintars Rasnačs. „Chceme dať ľudom viac kontroly nad ich osobnými údajmi a dosiahnuť rovnakú mieru ochrany v 28 členských štátoch,“ vysvetlil zástupca predsedajúcej krajiny.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová upozornila na prieskum Eurobarometra, podľa ktorého si iba 15 % opýtaných myslí, že majú úplnú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi na internete. Tretina ľudí si myslí presný opak, že nemajú žiadnu kontrolu.

„Dôvera je stratená,“ okomentovala výsledky česká eurokomisárka. Výše 60 % občanov neverí internetovým obchodníkom alebo telekomunikačným spoločnostiam. Reforma by to mala zvrátiť. Jourová nazýva ochranu údajov „kľúčovým stavebným kameňom“ jednotného digitálneho trhu.

Zmeny by mali pomôcť spoločnostiam a inováciám vo všeobecnosti. Moderné pravidlá sa majú aplikovať v celej EÚ. Odstránia zbytočné formality, zredukujú náklady a zavedú novú koncepciu vnímania súkromných údajov. Ľudia by mali opäť získať kontrolu nad svojimi údajmi, tvrdí predstaviteľka EK.