Británia má 19 nápadov pre trvalo udržateľný rozvoj

"Niektoré z prelomových nápadov, ktoré sme vybrali, predstavujú špičkovú inováciu a vynaliezavosť; ostatné sú dôverne známymi, ale silnými myšlienkami, ktorých čas už nadišiel," vyhlásil Jonathon Porritt, predseda britskej Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj (SDC).

Sumár 19 "prelomových nápadov" je dokumentom, ktorým chce SDC prispieť k tomu, aby sa britská ekonomika stala udržateľnou a Spojené kráľovstvo miestom pre udržateľný život človeka. Publikované odporúčania sa vybrali z 285 návrhov, ktoré predstavili akademici, podnikatelia, odborníci na udržateľnosť, ale i laická verejnosť. Široká škála myšlienok, od politickej zmeny od základu až po technologické inovácie, sa roztriedila do troch tematických kategórií:

  • udržateľný život,
  • udržateľný priestor,
  • udržateľné hospodárstvo.

Medzi nápadmi možno nájsť napríklad odporúčanie re-lokalizovať výrobu potravín, podporovať lokálnych producentov, využívať bicykle na prepravu na kratšie vzdialenosti, využívať rýchlo rastúce riasy a chaluhy ako prostriedok boja proti priemyselným emisiám, či definovať tzv. "zelené spojítka", ktoré pomôžu získavať kapitál pre projekty energetickej efektívnosti.

Medzi ďalšie "prelomové myšlienky" sa zaraďuje aj odporúčanie na financovanie domácich opatrení pre energetickú efektívnosť pomocou systému, v ktorom tretia strana hradí úvodné náklady a návratnosť investícií sa rieši poplatkami, ktoré sa vzťahujú k majetku a nie k jednotlivcom.

Za krok vpred sa označil aj nápad vytvoriť súkromný uhlíkový rozpočet pre jednotlivca, podľa ktorého by mal každý občas emisný strop, ktorý by svojou aktivitou nemohol prekročiť. Nick Eyre z Oxfordskej univerzity však dopĺňa, že tento, na prvý pohľad jednoduchý nápad "nebude ľahké premeniť na politický návrh". Ak by sa mal vytvoriť takýto systém, bol by komplexný a vyžadoval by si silné líderstvo a vývoj mohutného IT správcovského systému. Správa dopĺňa, že do úvahy by sa musel brať aj efekt širšej distribúcie príjmov a celkový objem transakcií.