Bruegel vyzýva k zníženiu patentových poplatkov pre MSP

Čas, expertíza a náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na získanie patentu, odrádzajú malé firmy, nezávislých vynálezcov a univerzity, tvrdí to autor správy Bruno Van Pottelsberghe.

Ceny EPO za expertnú a technickú radu a náklady na preklad sú podľa neho neúnosné. Rovnako kritizuje aj vysoké ceny za získanie patentu vo viacerých európskych jurisdikciách. Odhaduje, že zavedenie jednotného patentu by podnikom mohlo ušetriť 289 miliónov eur ročne. Správa navrhuje vytvorenie špeciálneho patentového statusu pre malé a stredné podniky a tiež mladé inovatívne spoločnosti, ktorým by sa európsky patentový systém vyrovnal americkému a japonskému.

„EPO by musel zaviesť znížené poplatky pre malé a stredné podniky, mohli by platiť napríklad o polovicu menej ako veľké spoločnosti,“ píše sa v správe. Podľa Van Pottelsbergha musí byť európsky systém atraktívnejší. Okrem toho vyzval k zásadným reformám riadenia EPO.

Kritiku smeroval najmä na riadiacu štruktúru EPO, na čele ktorého je 35 reprezentantov patentových úradov členských štátov. Ako alternatívu autor navrhol novú administratívnu radu s 10 členmi z národných patentových úradov, doplnených reprezentantmi podnikových a spotrebiteľských asociácií a akademického sektora.

Správa navrhuje väčšiu spoluprácu medzi patentovými úradmi vo svete s ohľadom najmä na odlišné štandardy kvality medzi Európou a USA, ktoré zaostávajú pri obojstrannom rozlišovaní patentov.